Światowa Konsulta Rodziny Salezjańskiej 2019

27-05-2019

W dniach 21-23 maja 2019 r. w Turynie-Valdocco (Italia), miejscu działalności św. Jana Bosco odbyło się spotkanie przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, instytutów, grup i stowarzyszeń z całego świata, które są związane charyzmatem św. Jana Bosco i wchodzą w skład Rodziny Salezjańskiej. W spotkaniu wzięło udział około 60 osób oraz animatorzy, którzy przedstawiali poszczególne zagadnienia: Ks. Rossano Sala SDB, sekretarz specjalny Synodu Młodych w Rzymie (2018) oraz p. dr Lodovica Maria Zanet, współpracownik Postulacji ds. Kanonizacji w Rodzinie Salezjańskiej.

Nasze  Zgromadzenie reprezentował ks. Radca Stanisław Kilar, natomiast  Zgromadzenie Sióstr Michalitek,  Przełożona Generalna Matka Julia Szteliga oraz s. Sekretarka Dominika Tuzimek. Dla pogłębienia wzajemnej znajomości, w czasie spotkania prezentowano niektóre Instytuty, w tym Zgromadzenie Sióstr  Michalitek.  Przełożona Generalna m. Julia przedstawiła zarys historii, duchowości naszych Założycieli oraz działalność  Sióstr Michalitek.

Głównym tematem spotkania była „Świętość w Rodzinie Salezjańskiej”. Oprócz konferencji i pracy w grupach mieliśmy okazję przejść śladami niektórych świętych, którzy właśnie tutaj w Turynie formowali swoją doskonałość i stali się naszymi wzorami do naśladowania. Relikwie wielu świętych i błogosławionych zgromadzone w krypcie Bazyliki M. B. Wspomożenia Wiernych otaczane są głęboką czcią i kultem. Wśród nich znajdują się relikwie naszego O. Założyciela B. Bronisława Markiewicza.  Codzienna Eucharystia jednoczyła nas z Jezusem Chrystusem najwyższym wzorem i dawcą wszelkiej świętości, który każdego z nas wzywa do świętości: świętość jest także dla ciebie, zdobywa się ją w codzienności!

Ks. Stanisław Kilar