Święcenia kapłańskie ks. Rafała Chorobika

29 maja z rąk JE ks. bp. Jana Zająca święcenia prezbiteratu przyjął dk. Rafał Chorobik.

Dzień święceń kapłańskich jest jednym z najważniejszych dni w roku. Nowi kapłani to wyraźny znak Bożego błogosławieństwa i łaski która podtrzymuje i rozwija charyzmat naszego Zgromadzenia już od 100 lat.

W sobotę 29 maja w kościele pw. św. Michała Archanioła w Pawlikowicach dk. Rafał Chorobik przyjął święcenia prezbitaratu z rąk JE ks. bp. Jana Zająca. Ta parafia w której na co dzień posługują nasi współbracia jest szczególnym miejscem. To bowiem na pawlikowickiej ziemi 100 lat temu rozpoczęły się starania o kanoniczne zatwierdzenie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. To także tutaj we wrześniu tego roku będziemy przeżywać zakończenie jubileuszu.

W niedzielę dnia następnego nasz neobrezbiter o godzinie 9.30 odprawił Mszę św.  prymicyjną w naszej seminaryjnej kaplicy. Homilię wygłosił ks. prof. Jan Machniak – wykładowca teologii duchowości u którego ks. Rafał pisał pracę magisterską. Mszę zakończyło uroczyste błogosławieństwo prymicyjne które na mocy udzielonej przez Stolicę Apostolską związane jest z odpustem zupełnym.

kl. Mateusz Świtek