Święcenia kapłańskie na Karaibach

29-07-2020

Gdy współbracia z różnych części globu rozważają, czy nasza michalicka misja ma jeszcze miejsce we współczesnym świecie, a w obliczu drastycznego spadku ilości powołań zakonnych i kapłańskich zdają się oczekiwać na znak z nieba, Bóg przemawia do nas w sposób bardzo wyraźny. Dla naszej wspólnoty z Karaibów takimi znakami troski Opatrzności są: obchody jubileuszu 25-lecia święceń prezbiteratu pierwszego michality z Republiki Dominikańskiej - ks. Benito Hierro Aquino (15 lipca 2020 r.) oraz święcenia kapłańskie piątego już michality z Dominikany – ks. José Alberto Espinal Rodríguez (25 lipca 2020 r.).

Uroczystość święceń prezbiteratu ks. José Alberto Espinal Rodríguez odbyła się w dniu 25 lipca br., w kościele pod wezwaniem bł. Bronisława Markiewicza przy Wyższym Seminarium Duchownym Księży Michalitów w Los Alcarrizos, Santo Domingo. Eucharystii przewodniczył i święceń udzielił biskup pomocniczy Archidiecezji Santo Domingo – J.E. Faustino Burgos Brisman CM.  W uroczystej celebracji udział wzięli: kapłani ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła posługujący na Dominikanie, księża zaprzyjaźnieni z Neoprezbiterem, członkowie najbliższej rodziny, przedstawiciele parafii oraz grono znajomych, w tym liczna grupa studentów.

Następnego dnia, w niedzielę (26 lipca br.), ks. José Alberto Espinal Rodríguez sprawował prymicyjną Eucharystię w swojej rodzinnej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Santiago de los Caballeros. Liturgiczną celebrację poprzedziło gorące powitanie Neoprezbitera przez proboszcza – ks. Grzegorza Ringela CSMA oraz całą wspólnotę parafialną. Wspólne świętowanie, dla wszystkich jego uczestników, dostarczyło wiele głębokich przeżyć i wzruszeń.

Kapłańskie święcenia na Dominikanie stanowią dla nas doniosłe preludium, poprzez które przygotowujemy się do świętowania Wielkiego Jubileuszu 100-lecia kanonicznego zawiedzenia naszej rodziny zakonnej. Dobremu Bogu dziękujemy za wszystkie znaki Jego bezgranicznej ku nam miłości, a szczególnie za fakt, iż ziarno charyzmatu naszego Założyciela – Błogosławionego Ojca Bronisława Markiewicza, zasiane w michalickim trudzie na tej ziemi, odnalazło dobrą glebę i, jak ufamy, przynosi błogosławione owoce.

Chociaż epidemiologiczne obostrzenia z powodu pandemii nie pozwoliły na obecność podczas uroczystości wszystkich Współbraci z Karaibów, a także na świętowanie w pełnej okazałości, trwamy w dziękczynieniu i modlitewnie wspieramy naszego Neoprezbitera.

Czcigodny Księże José,

Jezus – Najwyższy Kapłan – niech nieustannie odkrywa przed Tobą głębię Tajemnicy Boga; zapala entuzjazm wiary; darem odwagi i męstwa umacnia w pełnieniu misji świadectwa; ewangeliczną radością rozświetla choćby najmniejsze wątpliwości; otwiera serce na potrzeby tych, do których Cię posyła.  Wszyscy łączymy się z Tobą w tym szczególnym czasie, wypraszając obfite łaski na czas Twojej posługi i prosimy o dar kapłańskiego, prymicyjnego błogosławieństwa.


ks. Jan Drabczak CSMA