Święcenia prezbiteratu w Prowincji Paragwajsko-Argentyńskiej

03-11-2020

W dniu 1 listopada 2020 r., w prowadzonej przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła parafii pod wezwaniem San Pantaleón w Oberá (Argentyna), odbyła się uroczystość święceń kapłańskich diakona Hugo Gabriela Rivasa CSMA. Eucharystii przewodniczył i święceń prezbiteratu udzielił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Damián Santiago Bitar – ordynariusz Diecezji Oberá. W uroczystości udział wzięli michalici pracujący w Argentynie oraz najbliższa rodzina neoprezbitera.

Ks. Hugo Gabriel Rivas CSMA urodził się 2 stycznia 1977 r. w mieście Morón (prowincja Buenos Aires) w Argentynie. Jest drugim z czwórki dzieci Hugo Roberto Rivasa i Esteli Beatriz Reynoso. W parafii pod wezwaniem San José w Morón przyjął kolejno: sakrament chrztu, Eucharystii i bierzmowania. W Morón odbywał także edukację na poziomie podstawowym i średnim. Uczył się w szkole podstawowej nr 57 oraz w szkole średniej „Manuel Dorrego National School”. Studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Buenos Aires.

Do Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła wstąpił w 2011 r. W latach 2012-2013 odbył kanoniczny nowicjat. W dniu 29 stycznia 2013 r. złożył pierwsze śluby zakonne, zaś 30 września 2019 r., w parafii pod wezwaniem Virgen del Rosario w Natalicio Talavera (Paragwaj), złożył profesję wieczystą. Ukończył z powodzeniem studia filozoficzno-teologiczne na Kościelnym Wydziale Świętej Teologii Uniwersytetu Katolickiego - „Nuestra Señora de la Asunción”. W czasie trwania studiów teologicznych (2016-2019) pełnił posługi lektora i akolity. Brał udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie (22−27 stycznia 2019 r.).

W sierpniu 2019 r., decyzją przełożonych, został skierowany do parafii pod wezwaniem San Lorenzo w Altos (Paragwaj), gdzie pomagał w duszpasterstwie parafialnym ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą (katecheza parafialna, grupy liturgiczne, formacja ministrantów, przygotowanie do sakramentu bierzmowania, spotkania powołaniowe). W dniu 9 stycznia 2020 r., z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Józefa Dąbrowskiego CSMA – biskupa pomocniczego Diecezji London (Kanada), w parafii pod wezwaniem San Lorenzo w Altos, otrzymał święcenia diakonatu. Posługę diakonatu, do chwili święceń prezbiteratu pełnił w parafii pod wezwaniem San Pantaleón w Oberá (Argentyna).

Trwając w postawie wdzięczności Dobremu Bogu za dar nowego Kapłana dla naszej rodziny zakonnej, Księdzu Neoprezbiterowi życzymy świętego kapłaństwa...