„Święci pociągają świętych”

W czwartek 13 sierpnia 2020 r., parafia na Rybakach przeżywała kolejny dzień fatimski. Uroczystą Eucharystię o godz. 18.00 odprawił i kazanie wygłosił – ks. prałat Sławomir Oder z Rzymu – postulator procesu beatyfikacji i kanonizacji św. Jana Pawła II, autor książki „ Zostałem z Wami”.

W homilii mówiąc o życiu św. Jana Pawła II nawiązał do orędzia fatimskiego, jakie ono wywarło na życie naszego Wielkiego Polaka.  

Przytaczając wiele przykładów, mówił o drodze świętości Jana Pawła  II i Nauczycielu Miłości - ,,czuł moc miłości, która była Mu wyświadczana w różny sposób, także poprzez cierpienie i stał się dłużnikiem  miłości, i spłacał tę miłość. Kaznodzieja zachęcał zebranych w kontekście całego przesłania fatimskiego i osoby św. Jana Pawła II, aby podążać drogą świętości.  „Święci pociągają świętych”- podkreślał w homilii kilkakrotnie ks. Prałat.

Po Eucharystii w świątyni odmówiliśmy Tajemnice Światła Różańca św. ofiarując tę modlitwę w intencji przebłagalnej i wynagradzającej oraz w intencji papieża Franciszka, o pokój na świecie, w intencji narodu białoruskiego, o wygaśniecie epidemii, rodzin z parafii i w intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Matki Bożej Fatimskiej

Następnie udaliśmy się w procesji światła po placu kościelnym śpiewając pieśni fatimskie. Na zakończenie ks. Sławomir Oder udzielił uroczystego błogosławieństwa relikwiami św. Jana Pawła II.

W tym roku przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II- patrona naszego województwa kujawsko-pomorskiego – chcieliśmy w tym dniu przyzywać wstawiennictwa naszego Wielkiego Rodaka - Pielgrzyma Fatimskiego. Przyzywaliśmy go poprzez fakt obecności jego relikwii w naszej świątyni-oraz poprzez bogactwo jego nauczania, które w nas pozostawił. To nauczanie stało się nam bliskie dzięki obecności pośród nas ks. Prałata Sławomira Odera - postulatora procesu kanonizacyjnego naszego papieża, wikariusza sądowego Sądu Zwyczajnego Diecezji Rzymskiej. 

Ks. Proboszcz Krzysztof Winiarski w imieniu wszystkich Parafian i czcicieli Matki Bożej Fatimskiej oraz toruńskiej wspólnoty michalitów gorąco podziękował ks. Prałatowi, za przewodniczenie uroczystej Eucharystii, wygłoszoną homilię i podzieleniem się świadectwem życia św. Jana Pawła II. Podziękował również w imieniu zebranych za trud przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Wielkiego Papieża. Ze w osobie Jana Pawła II mamy tak przemożnego patrona.