Święto Nauki UKSW

27-05-2023

Uroczysta promocja doktorów, wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym, profesorom i stypendystom MEiN oraz wręczenie medali KEN zasłużonym pracownikom były ważną częścią obchodów Święta UKSW 2023.

25 maja br., w przeddzień głównych uroczystości Święta UKSW,  w czasie posiedzenia Senatu UKSW, w wypełnionej po brzegi Auli Jana Pawła II, odbyła się nadzwyczajna ceremonia, podczas której 94 doktorów odebrało dyplomy potwierdzające uzyskanie w mijającym roku akademickim pierwszego stopnia naukowego, 11 osób  odebrało dyplomy doktora habilitowanego, zaś  trzy otrzymały gratulacje z okazji uzyskania tytułu profesora. 

Wręczanie odznaczeń i dyplomów rozpoczęło się od przyznania medali Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania. Otrzymało je 13 pracowników Uczelni, wśród których był  m.in. ks. dr Rafał Kamiński CSMA – prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Serdecznie gratulujemy! 

Medale KEN wręczył, w asyście ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Rektora UKSW,  Sławomir Adamiec, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki, który odczytał list gratulacyjny ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

„Jestem pewien że otrzymane przez Państwa odznaczenia stanowią symboliczne uhonorowanie wieloletniej pracy, której istotą jest rozwój, jak również upowszechnianie myśli naukowej” – napisał w swym liście Minister Czarnek.  

Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN)  to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Więcej informacji - zob.: https://uksw.edu.pl/swieto-nauki-uksw/