Sylwester Katolickich Singli

Katoliccy Single u św. Michała Archanioła w Rycerce by rozeznać wolę Bożą. 

W górę serca!

Wydarzenie godne miana małego cudu u progu Nowego Roku to przywołanie z różnych stron Polski do Domu Rekolekcyjnego w Rycerce Górnej osiemdziesięciu trzech pięknych Bożych istot, rozeznających swoją drogę życiową. Katoliccy Single bo tak się mianujemy otuleni skrzydłami Michała Archanioła w osobie ks. Tadeusza doświadczyliśmy, że Ktoś nas łączy i chce abyśmy w końcu pozwolili Mu dojść do głosu, by to co dobre w każdym z nas zaczęło mówić i słyszeć. Podczas pobytu staraliśmy się bardziej lub mniej udolnie, nie zagłuszyć w sobie słów „Otwórz się!” i uwolnić się od lęku, sądzenia kogokolwiek, bo przecież tylko przez drugiego człowieka możemy spotkać Boga. 

Nie było kalkulacji co zyskam tylko ryzyko ( a wiemy, że takich Pan Jezus lubi) i nadzieja by dać odczuć drugiemu, że jest darem dla innych, że jest wartością. Codzienna Msza Święta, Adoracja, modlitwa, wspólne posiłki, spotkanie, taniec, muzyka ta iście anielska atmosfera jakiej można było zaznać pozwoliły zobaczyć w nas Boże Piękno. Podarowany nam czas, pokora i niezwykłe świadectwo postawy ks. Tadeusza pozwoliło nam na nowo uwierzyć w Boży plan i oddać stery życia w ręce Najwyższego. Mimo, że bywa i będzie trudno to wiemy, że nie jesteśmy samotni. On nas nigdy nie zawiedzie.

W górę serca!
Katoliccy Single