Sympozjum naukowe w Miejscu Piastowym

16-11-2022

Listopad jest miesiącem w którym corocznie w Miejscu Piastowym na terenie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych spotyka się środowisko nauczycieli, społeczników, wychowawców i katechetów.

Wydarzenie to corocznie stanowi rodzaj forum i platformy dyskusyjnej dla wymienionych grup, lecz nade wszystko jest okazją do uczestnictwa w wykładach, które wygłaszają prelegenci, eksperci z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Organizatorami tegorocznych spotkań są Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Prawa Kanonicznego oraz Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła. Zapraszamy do udziału i udostępnienia informacji zainteresowanym.

Szczegóły na załączonym plakacie.