Szefowie Służb Mundurowych z wizytą w Michalickim Zespole Szkół

Straż Graniczna, Policja, Państwowa Straż Pożarna, 3 Brygada Obrony Terytorialnej, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, Wojewódzki Sztab Wojskowy – to instytucje, których komendanci szczebla wojewódzkiego 5 marca 2019 r. odwiedzili Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Wydarzenie miało charakter wizyty studyjnej z racji stałej współpracy szkoły z wymienionymi formacjami. Rekonesans szefów służb poświęcony był szczegółowemu zapoznaniu z charakterem działalności edukacyjnej MZSP, prezentacją obiektów, zwłaszcza oddanych niedawno kampusu sportowego i traktu informatycznego. Goście uczestniczyli również w kolejnym spotkaniu z cyklu „Lekcja dla Niepodległej”, którą do zebranych oraz do tegorocznych absolwentów wygłosił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr. Komendanci na zakończenie spotkania otrzymali figury patrona służb mundurowych św. Michała Archanioła.

Do MZSP w Miejscu Piastowym przybyli:

  • płk Dariusz Słota – Dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej,
  • płk SG Robert Rogoz – Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej,
  • insp.  dr Henryk Moskwa – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
  • płk dr inż. Mariusz Stopa – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie,
  • płk Artur Adamiak – Szef Szkolenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich,
  • młd. insp. Leszek Buryła – Komendant Miejski Policji w Krośnie,
  • st. bryg. Mariusz Bieńczak – Komendant Miejski PSP w Krośnie,
  • ppłk Rafał Jarosz – Dowódca 35 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sanoku.