Tajemnica św. Michała Archanioła

16-01-2023

„Tajemnica św. Michała Archanioła i sekrety św. Faustyny” to tytuł konferencji, które ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, w dniach 6-13 stycznia 2023 roku, głosił w Australii, w odpowiedzi na zaproszenie przełożonego wiceprowincji na Pacyfiku ks. Stanisława Kluka CSMA i współbraci z tamtejszej jurysdykcji.

Prelekcje odbyły się w 8 kościołach i stanowiły część wieczorów modlitewnych. Parafianie z australijskich parafii, oprócz słuchania Słowa Bożego, uczestniczyli we Mszach świętych, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie o uzdrowienie duszy i ciała i wyzwolenie z nałogów. Licznie przyjmowano szkaplerz św. Michała Archanioła. We wszystkich spotkaniach uczestniczyło łącznie blisko 2000 wiernych.

Ks. Piotr poprowadził także dzień skupienia dla wszystkich współbraci z wiceprowincji.

Kolejnym miejscem jego posługi jest 7. wspólnot parafialnych na Filipinach. Ta posługa jest także okazją do szerszej promocji kwartalnika „The Angels. Messengers from a loving God” i literatury anielskiej.