Trzech nowych postulantów w Krakowie

28-09-2023

W środę, 27 września 2023 roku w WSD w Krakowie miała miejsce ceremonia przyjęcia trzech kandydatów do postulatu. Nabożeństwu przewodniczył ks. Marcin Kałwik – radca generalny .

Podczas homilii, ks. Marcin, przypomniał kandydatom, znaczenie powołania oraz zwrócił uwagę na potrzebę nawiązania bliskiej relacji z Jezusem, na wzór bł. Bronisława Markiewicza, w świetle wiary przekazywanej nam przez wspólnotę Kościoła.

Następnie, kandydaci wyrazili pragnienie przebywania w krakowskim domu zakonnym, przyglądania się życiu zakonnemu i pomoc w rozeznaniu ich powołania, wypowiadając formułę prośby:

„Pragniemy prosić o przyjęcie do postulatu Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, aby poprzez słuchanie Słowa Bożego, modlitwę i życie braterskie rozeznać wezwanie Chrystusa do życia we wspólnocie braterskiej.”

Zewnętrznym znakiem rozpoczęcia postulatu, było ofiarowanie każdemu z postulantów życiorysu bł. Bronisława Markiewicza. Życzymy braciom postulantom wytrwałości na obranej drodze.