Uroczystość patronalna w Sanktuarium w Miejscu Piastowym

01-02-2023

30 stycznia 2023 w Sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym odbyła się doroczna uroczystość odpustowa złączona z obchodami liturgicznego święta Założyciela michalickich Zgromadzeń zakonnych bł. Bronisława Markiewicza.

O godz. 11.00 na Eucharystii w Sanktuarium zgromadziły się duchowe córki i synowie Założyciela – Siostry i Księża Michalici. W uroczystości brali również udział uczniowie klas pierwszych Michalickiego Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im. Bł. Ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym. Liturgii przewodniczył ks. Dariusz Wilk przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła  w asyście członków Zarządu i licznej grupy kapłanów, wśród których było obecnych 2 księży z Kamerunu. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Poświata – wikariusz generalny.

Przypomniał on o podstawowej zasadzie na której budował swoje życie duchowe  ks. Markiewicz – o pokorze.  Za wzorem Patrona tego miejsca św. Michała Archanioła w swojej posłudze, działalności i duchowości pragnął być wierny wyborowi – Któż jak Bóg! To On miał być zawsze pierwszy i bez Niego – bez Boga, wszystko inne traciło wartość. „Jam nic – Bóg wszystko” zapisał w swoim duchowym dzienniczku.  W Eucharystii wzięły udział również siostry Michalitki uczestniczące w dorocznych rekolekcjach zakonnych, które odbywają się w Domu Generalnym Zgromadzenia wraz ze swoją Przełożona Generalną.

Na zakończenie Mszy św. przy ołtarzu  bł. ks. Bronisława Markiewicza przez jego wstawiennictwo powierzone zostały Bogu wszystkie prośby i aktualne potrzeby Zgromadzeń,  dzieła wychowawcze oraz przyszłość obecnej w tym miejscu młodzieży szkolnej. Z nadzieją wzniesiono do Boga prośbę o rychłe wyniesienie do chwały świętych o. Bronisława – Kapłana i Wielkiego Pasterza.