VII Zebranie Plenarne Konferencji Prowincjałów, Przełożonych Wiceprowincji i Delegatury z Zarządem Zgromadzenia

30-10-2020

Co dwa lata odbywa się spotkanie organu konsultacyjnego Przełożonego generalnego, jakim jest  „Konferencja Prowincjałów, Przełożonych Wiceprowincji i Delegatury”.  Spotkania z Zarządem Zgromadzenia miały do tej pory miejsce cyklicznie w różnych krajach, na terenie kolejnych jurysdykcji, objętych apostolstwem przez Michalitów.

W dobie pandemii, kiedy większość naszej zwyczajnej działalności musiała ustąpić miejsca formom pracy „na odległość”, VII Zebranie Plenarne, zaplanowane pierwotnie w Polsce, w dniach bezpośrednio następujących po inauguracji Jubileuszu 100-lecia zatwierdzenia Zgromadzenia w Miejscu Piastowym, ze względu na  ograniczenia w przemieszczaniu się, odbyło się zdalnie w trzech kolejnych sesjach: 1, 8 i 29 października.

 W kilkugodzinnych obradach on-line udział wzięli: Przełożony generalny ks. Dariusz Wilk, Wikariusz generalny ks. Rafał Kamiński, Ekonom generalny ks. Jerzy Sosiński, Prowincjał włosko-szwajcarski ks. Rafał Gądek, Prowincjał paragwajsko-argentyński ks. Piotr Szytniewski, Przełożony wiceprowincji na Pacyfiku ks. Stanisław Kluk, Przełożony wiceprowincji Północno-Amerykańskiej  ks. Andrzej Kowalczyk oraz Przełożony Delegatury Karaibskiej ks. Jan Drabczak. W drugim posiedzeniu udział wziął także Prokurator Generalny ks. Bogusław Turek.

Przedmiotem obrad była sytuacja bieżąca w poszczególnych regionach, związana z pandemią, formy duszpasterstwa w zmienionych okolicznościach, uroczystości z okazji przeżywanego jubileuszu, organizowane w krajach poza Polską. Rozmawiano także o sprawach związanych z funkcjonowaniem wspólnot na danym terenie oraz o systemowych rozwiązaniach kwestii finansowych i związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Współbracia dzielili się także radościami i trudnościami przeżywanych w kierowanych przez siebie częściach michalickiej rodziny. Ustalono także, że forma zdalnego spotykania się będzie miała miejsce częściej, tak aby sprawniej koordynować i kierować działalnością całej rodziny zakonnej.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że w dniach 20 i 22 października br., w podobnej formie odbyła się Konferencja Przełożonych, Dyrektorów i Proboszczów Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła z Polski, zatytułowana „Te Deum laudamus”. Współbracia spotkali się z Zarządem Zgromadzenia w dwóch grupach (Polska Południowa i Polska Północna), omawiając bieżące problemy Zgromadzenia i wyznaczając zakres działań na najbliższe miesiące.

ks. Rafał Kamiński