W MZSP – Spotkanie dyrektorów szkół i placówek michalickich.

W dniach 7 – 8 lutego 2020 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyła się coroczna narada osób zarządzających szkołami i placówkami wychowawczymi w naszym Zgromadzeniu

Organizatorem spotkania był ks. Leszek Przybylski – Inspektor d/s Wychowania i Szkolnictwa, natomiast przewodniczył mu Przełożony Generalny ks. Dariusz Wilk. Obecny był także ks. Jerzy Sosiński – Radca d/s Szkolnictwa i Ekonom Generalny. Spotkanie poświęcone było bieżącym sprawom  merytorycznym. Ważnym akcentem wydarzenia był czas wspólnej modlitwy oraz wymiany doświadczeń podczas spotkań o charakterze braterskim.