Wielkie świętowanie w Kaczkach Średnich

21 i 22 czerwca przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej jako „czas mocy i łaski”. Działo się tak dzięki nawiedzeniu naszej parafii pw NMP Królowej Polski w Kaczkach Średnich przez figurę jednego z najpotężniejszych duchów niebieskich pod postacią wiernej kopii figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na wzgórzu Gargano we Włoszech.

Z niecierpliwością, przy wtórze dzwonów oraz orkiestry dętej z Przykony, oczekiwaliśmy przyjazdu samochodu-kaplicy z wizerunkiem św. Michała Archanioła. Figura przybyła do nas w asyście straży pożarnej oraz motocyklistów. Święty Michał ukazał się naszym oczom jako uśmiechnięty młodzieniec, pełen wewnętrznego pokoju i pokory. Został uroczyście wniesiony przez strażaków do świątyni. Przedstawiciele dzieci, dorosłych oraz ksiądz proboszcz Paweł Zalewski powitali św. Michała Archanioła w imieniu wszystkich parafian. Ksiądz proboszcz, kierując słowa powitania, zwrócił się do św. Michała Archanioła, byśmy dzięki Jego pomocy odnaleźli wiosnę naszej relacji z Bogiem, byśmy doznali ciepła Bożej miłości, by to nawiedzenie ludzkich serc przypomniało nam o tym, że człowiek został powołany, by kochać Boga i innych. Również każdy z nas, radując się tym niezwykłym spotkaniem, powitał Wodza Niebieskich Zastępów w swoim sercu.

Następnie rozpoczęło się nabożeństwo liturgii słowa, któremu towarzyszyła nauka skierowana do nas przez księdza Piotra Prusakiewicza ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła, redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”. Ks. Piotr przybliżył nam pochodzenie figury św. Michała z sanktuarium na górze Gargano. Podkreślił, że Archanioł przybywa do nas w imieniu Boga i woła całym sobą „Któż jak Bóg!”, głosząc chwałę oraz moc Boga. Św. Michał Archanioł pomaga uobecnić zwycięstwo Jezusa nad grzechem, piekłem i szatanem, pomaga odkryć szczęście życia z Bogiem. Dzięki Jego obecności Królestwo Boże uobecnia się w nas, w naszych rodzinach i parafii – nauczał ks. Piotr.

Nabożeństwo zakończyło się modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, o uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem. Przyjęliśmy również komunię św., która jest wielkim sakramentem uzdrowienia. Ostatnim punktem czwartkowej uroczystości były Apel Jasnogórski oraz czuwanie animowane przez Parafialny Zespół „CARITAS”. Wielu parafian modliło się także indywidualnie, podchodząc do figury, dotykając jej, w tym widzialnym znaku doświadczając niewidzialnej obecności św. Archanioła Michała i polecając Mu swoje troski i kłopoty. Wierni mieli także możliwość przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła.

W drugim dniu peregrynacji o godz. 8:15 została odprawiona Eucharystia dla dzieci i młodzieży, o godz. 11:00 dla osób starszych i chorych, o godz. 15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Pożegnanie figury św. Michała Archanioła rozpoczęło się mszą św. o godz. 17:00 koncelebrowaną przez ks. Piotra Prusakiewicza oraz ks. Pawła Zalewskiego. Wsłuchaliśmy się w naukę skierowaną do nas przez ks. Piotra, który mówił nam, że św. Michał nie głosi siebie, tylko Boga, zna swoje miejsce. Michalita, nawiązując do słów Ewangelii, powiedział, że naszym powołaniem jest „zasadzić drzewo” – drzewo modlitwy, dobrych uczynków, pokuty. Św. Michał symbolicznie zasadził takie drzewo, dając przykład innym aniołom. Kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu, a Archanioł Michał krzyknął „Któż jak Bóg!” i wypowiedział wojnę szatanowi, jego przykład pociągnął innych aniołów, którzy opowiedzieli się po stronie Boga. Powinniśmy zawrzeć przyjaźń ze św. Archaniołem Michałem, by dzięki Niemu nie ulegać pokusom zła.    

Ksiądz proboszcz dokonał aktu zawierzenia całej naszej parafii św. Michałowi Archaniołowi. Również zgromadzeni wierni mogli zawierzyć siebie oraz swoje rodziny opiece św. Michała.

W uroczystej procesji pożegnaliśmy figurę św. Michała Archanioła i w eskorcie straży pożarnej oraz motocyklistów przekazaliśmy ją do kolejnej parafii.

Św. Michale, dobrze, że jesteś z nami, módl się za naszą parafię, opiekuj się nią, módl się za każde serce, pomagaj nam strzec się przed złem, ponieważ jak mówił św. Jan Paweł II „ta walka z demonem, którą tak charakteryzuje figura św. Michała Archanioła, jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon jest żywy i działa w świecie… W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przeciw wszelkim przewrotnościom świata, aby wspomagać wierzących w odparciu szatana!”.

Prosimy Cię, Pogromco Mocy Piekielnych pomóż nam trwać w miłości i wierności, abyśmy pełni mocy i wiary z ufnością kroczyli po ścieżkach Pana, głosząc Jego chwałę. Prowadź nas ku Jezusowi Chrystusowi, byśmy umieli odgadnąć, co w naszym życiu służy zbawieniu, co naprawdę sprawia, że możemy być szczęśliwi. Rzeźba w naszym prezbiterium przypomina nam „Któż jak Bóg” i będzie przypominać nam ten wspaniały czas peregrynacji. 24 godziny nawiedzenia były wielką łaską dla naszej wspólnoty parafialnej, sprawiły, że staliśmy się bardziej ufni, bardziej miłujący Boga. Dzięki tej niezwykłej wizycie zostaliśmy dotknięci świętością.

Tekst i foto: Gabriela Kolenda