Wizytacja w Pewli Ślemieńskiej

Bp Piotr Greger 20 kwietnia br., podczas mszy św. rozpoczynającej wizytację kanoniczną w parafii pw. NMP Królowej Polski, udzielił sakramentu bierzmowania 27 osobom – uczniom klasy III gimnazjum. Do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzi przygotowywali się przez trzy lata formacji pod kierunkiem ks. proboszcza Stanisława Słowińskiego.

Przed rozpoczęciem mszy św. ks. proboszcz złożył przed biskupem sprawozdanie, w którym przypomniał, że parafia jest młoda, bo została erygowana zaledwie w 1983 r. „Jednak wiara tego ludu trwa tu od pokoleń. Od pokoleń także lud ten wędrował do rychwałdzkiego kościoła, a od 1934 r. mógł gromadzić się w małej drewnianej kaplicy, która po II wojnie światowej stała się Rektoratem. Z głębokiej wiary tego ludu i z ofiar tutejszych rodzin, a także z troski ówczesnych duszpasterzy: oo. Franciszkanów, a potem księży michalitów, w latach 1977–1983 powstawała ta świątynia, w której od 1981 r. sprawowana jest święta liturgia” – powiedział duchowny.

W homilii ks. biskup nawiązywał do tzw. mowy eucharystycznej zawartej w szóstym rozdziale św. Jana. Mówił:

„Bracia i Siostry, spróbujmy na katechezę Jezusową, którą wygłosił w Kafarnaum, spoglądać przez pryzmat trzech wartości: Komunia Święta jako pokarm, jako nieustanne, permanentne zaproszenie. Komunia Święta nie jako nagroda, ale jako umocnienie w naszych słabościach. I wreszcie Komunia Święta to pragnienie spotkania się z Nim, zjednoczenia, które mobilizuje nas do tego, aby na co dzień, nie od święta, trwać w stanie łaski uświęcającej” – powiedział w zakończeniu swego wystąpienia hierarcha – biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej.

W ramach wizytacji biskup Greger odwiedził miejscową szkołę: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. ks. Bronisława Markiewicza, gdzie spotkał się z uczniami i nauczycielami. Wraz z ks. proboszczem był gościem rodziny wielodzietnej, a także udzielił Komunii Świętej małżonkom, którzy przeżyli wspólnie ponad 70 lat.

W niedzielę, 22 kwietnia, ks. biskup głosił homilie podczas mszy św., błogosławił dzieci i rodziny oraz spotkał się z przedstawicielami grup formacyjnych  i Radą Parafialną.

Krzysztof Pelc CSMA


Zdjęcia oraz homilie ks. biskupa są dostępne na stronach:  https://parafiapewelslemienska.pl/ oraz https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/wizytacja-w-pewli-slemienskiej/