Wpłacamy - pomagamy! Wystartowała zbiórka

21-03-2024

Fundacja Michalickie Centrum Młodzieży "Michael" pomaga dzieciom ubogim, z rodzin gorzej sytuowanych. Właśnie wystartowała zbiórka, której celem jest dofinansowanie tegorocznych wyjazdów takich dzieci na obóz.

Każdy, kto chciałby zostać fundatorem jakiejś niewielkiej nawet części wyjazdu dla dziecka, którego nie stać na obóz, ma okazję to zrobić, wpłacając datek na ten cel na stronie zbiórki: https://zrzutka.pl/hy5k4d lub na stronie internetowej obozów: https://obozy.michalici.pl/

Rodziny, których na taki obóz nie stać, a którym zależy na rozwoju swoich pociech, mogą złożyć swoją aplikację o dofinansowanie bądź darmowy wyjazd dziecka na obóz. Po ocenie i weryfikacji każdej aplikacji Fundacja rozdysponuje środki na wyjazdy dla tych dzieci. Taką aplikację można również wysłać za pośrednictwem poczty internetowej. 

- „ W tym roku zaczynamy od kilku darmowych miejsc, ale w przyszłości naszym celem jest darmowy obóz nawet dla kilkudziesięciu dzieci z całej Polski. Staramy się również aplikować o środki z funduszy zewnętrznych na zapewnienie takim dzieciom darmowego wyjazdu” - dodaje ks. Jarosław Witkowski.