XXI Sympozjum w Michalickim Zespole Szkół – minęło [serwis, video, media i galeria] 

30-11-2023

Po raz 21. w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowym w Miejscu Piastowym w dniach 24-25 listopada 2023 r., odbyło się sympozjum naukowe o tematyce pedagogiczno - społecznej. Mottem wykładów było pytanie: „Co Polska dała światu?”

Próba odpowiedzi przewijała się w wystąpieniach każdego z pięciu prelegentów. Swoje przedłożenia zaprezentowali: ks. dr Rafał Kamiński- Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, ks.  bp  dr Sławomir Oder - Ordynariusz Diecezji Gliwickiej, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, Jarosław  Wróbel - Prezes Zarządu Spółki Energa Obrót S.A, ks. dr Marek Studenski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Bielsku – Białej , ks. dr hab. Waldemar Janiga – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Wystąpienia prelegentów zostaną udostępnione w całości w najbliższym czasie. Wydarzenie zgromadziło ok. 200 osób.

Podczas trwania sympozjum zostały wręczone Medale Benemerenti trzem nominatom. Medale otrzymali: dr Marek Borkiewicz - szef Prywatnego Centrum Chirurgii w Toruniu, dr Michał Kułakowski - Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Rypinie oraz Jarosław  Wróbel - Prezes Zarządu Spółki Energa Obrót S.A.

Część artystyczną, która wypełniła wieczór pierwszego dnia sympozjum przygotowali artyści scen warszawskich: Aleksandra Utracka Skoczeń, Maria Holka oraz Sebastian Skoczeń.