XXXIV PPMoTNP - Dzień 2

Relacja z drugiego dnia pielgrzymki

Drugi dzień to odcinek z Marek do Otwocka