XXXVI Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego

Informacje dotyczące tegorocznej pielgrzymki

Drodzy Przyjaciele Pielgrzymki!

Obecny czas bardzo nas zaskoczył i sytuacja ogólnoświatowa zmienia się z tygodnia na tydzień. W każdej dziedzinie życia i organizacji inicjatyw widać ogromne przemiany. Obecna sytuacja wpływa także na organizację naszej michalickiej pielgrzymki.

Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła, ks. Dariusz Wilk, dnia 5.06.2020r. wystosował komunikat dotyczący wszelkich inicjatyw wakacyjnych. Oto jego fragment: Wszystkie akcje wakacyjne w ramach duszpasterstwa dzieci i młodzieży: pielgrzymki, oazy, rajdy, obozy oraz kolonie w formule dotychczasowej zostają zawieszone. O innych formach wakacyjnego duszpasterstwa i wypoczynku będziemy informować na bieżąco, w miarę zmieniających się przepisów dotyczących obostrzeń epidemicznych oraz z nich wynikających realnych możliwości organizacyjnych.

Uwzględniając obecną sytuację i przepisy jakie zostały nam wyznaczone, pragniemy aby  pielgrzymka trzeźwościowa odbyła się w formie, opisanej w poniższym regulaminie.

REGULAMIN XXXVI PIESZEJ PIELGRZYMKI MŁODZIEŻY  O TRZEŹWOŚĆ NARODU POLSKIEGO

Tegoroczna XXXVI Piesza Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego odbywa się pod hasłem „INNĄ DROGĄ”. Będzie miała ona wymiar fizyczny, pokutny, duchowy, wirtualny i wspólnotowy.

Wymiar fizyczny:

 1. Ten wymiar realizujemy przez tzw. sztafetę pielgrzymkową. Polega ona na tym, że każdy kilkukilometrowy odcinek pielgrzymki przemierza inna grupa, składająca się z 2-3 osób. W ten sposób cała trasa z Warszawy do Miejsca Piastowego zostanie pokonana pieszo.

 2. W najbliższych dniach na grupie PPMoTNP na Facebooku ukaże się lista, na którą będzie można się zapisywać do sztafety pielgrzymkowej. Odcinki z reguły będą pokrywały się z etapami, które podejmujemy w tradycyjnie organizowanej pielgrzymce.

 3. Osoby, które wpiszą się na listę muszą być pełnoletnie i zdrowe.

 4. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian na liście sztafetowej. Podkreślamy, że o przejściu wybranego przez was etapu niekoniecznie zadecyduje kolejność dokonania zapisów.

 5. Osoby, które podejmują się pokonania danego odcinka, we własnym zakresie dbają o wyżywienie, o dotarcie do miejsca wyruszania na pielgrzymi szlak i powrót z etapu, który przemierzali, a także zadbają o podstawową apteczkę dla siebie.

 6. Bezwzględnie nie będzie możliwości organizowania noclegów. Dlatego zachęcamy, by na poszczególne odcinki zapisywały się przede wszystkim osoby z okolic miejscowości, przez które przechodzimy lub które będą mogły dojechać na dany etap pielgrzymki.

 7. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować wszelkie obostrzenia sanitarne i inne przepisy. Oznacza to m.in., że osoby, które zapiszą się do udziału w sztafecie pielgrzymkowej, muszą posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni.

 8. Osoby biorące udział w sztafecie pielgrzymkowej będą przekazywać sobie nawzajem intencje otrzymane w trakcie pieszego pielgrzymowania lub drogą elektroniczną.

 9. W razie pojawienia się niepokojących objawów zdrowotnych zalecany jest natychmiastowy kontakt z numerem telefonu 999 lub 112 oraz kierownikiem pielgrzymki.

 10. Wszelkie problemy, które pojawią się w trakcie pokonywania odcinka, należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie kierownikowi pielgrzymki.

 11. Nie wolno spożywać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w trakcie pielgrzymowania.

 12. Przed wyruszeniem na wybrany odcinek każdy powinien zapoznać się z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r. (cały dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.gis.gov.pl).

 13. Wpisanie się na listę sztafety pielgrzymkowej oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie przez kierownictwo Pieszej Pielgrzymki Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego wizerunku za pośrednictwem mediów elektronicznych (stron internetowych, portali społecznościowych m.in. Facebook, Instagram, YouTube) a także za pośrednictwem zdjęć, telewizji, prasy, ulotek.

 1. Wymiar pokutny:

 1. Niezależnie od tego, czy ktoś weźmie udział w sztafecie pielgrzymkowej zachęcamy, aby w dniach 1-14 lipca podjąć jakąś praktykę pokutną, codzienny dobry uczynek w określonej intencji, dodatkową regularną modlitwę, post, uczynki miłosierdzia itp.

 2. Szczególnej modlitwie i postom polecamy intencję trzeźwości.

Wymiar duchowy:

 1. Pragniemy za zgodą proboszczów poszczególnych parafii, przez które przechodzimy, z zachowaniem wszelkich obostrzeń, każdego dnia spotykać się z wami na wspólnej Mszy Świętej zarówno dzięki transmisji internetowej, jak i na żywo, jeśli ktoś tylko będzie miał możliwość dojazdu. Godziny Mszy Świętych i zasady związane z udziałem w nich będą podawane na bieżąco.

 2. Na duchowy wymiar pielgrzymki, poza Mszą Świętą, składać się będą również codzienne modlitwy, nabożeństwa oraz krótkie konferencje.

 3. Zachęcamy, aby w czasie trwania pielgrzymki przystąpić do sakramentu pokuty i przystępować do Komunii Świętej.

 4. Będzie możliwość umówienia się na telefoniczną rozmowę z ojcem duchownym w trakcie trwania pielgrzymki.

Wymiar wirtualny:

 1. Zachęcamy wszystkich, by łączyć się duchowo z nami przez środki masowego przekazu i portale społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube).

 2. Poprzez wyżej wymienione środki przekazu będziemy transmitować poszczególne punkty pielgrzymki (Msze Święte, nabożeństwa, modlitwy, konferencje itp.). Godziny będą podawane na bieżąco.

Wymiar wspólnotowy:

 1. Ze względu na obowiązujące przepisy nie jesteśmy w stanie zbudować wspólnoty pielgrzymkowej w sensie fizycznym. Będziemy ją jednak tworzyć w wymiarze duchowym i wirtualnym.

 2. Poza Mszami Świętymi mogą być organizowane przez kierownika pielgrzymki inne spotkania, na które będziecie mogli dojechać (tzw. spotkania stacyjne). O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.

 3. Liczymy na waszą aktywność na portalach internetowych w trakcie trwania pielgrzymki. Chcemy mieć z wszystkimi możliwie jak największy kontakt.

Kierownik PPMoTNP 
ks.  Maksymilian J. Michcik CSMA