XXXVIII Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej.

30-01-2020

Jak w dzisiejszym w świecie być dobrym chrześcijaninem i uczciwym obywatelem?

16–19 stycznia 2020 roku odbyły się w Domu Macierzystym w Turynie na „Valdocco” XXXVIII Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej.

Spotkanie Rodziny Salezjańskiej, które już po raz trzeci odbywało się w Turynie (wcześniej Rodzina Salezjańska spotykała się w Rzymie), zgromadziło 32 grupy przynależące do „Wielkiej Rodziny Salezjańskiej”. Wspólnie z wszystkimi uczestnikami (400) przeżywaliśmy cztery dni refleksji, modlitwy, dzielenia się i spotkania w radosnym stylu Księdza Bosko.

Codziennie w „Teatrze na Valdocco” podczas sesji porannych i popołudniowych wysłuchiwaliśmy wielu konferencji i licznych świadectw, które stanowiły dla wszystkich członków Rodziny Salezjańskiej zachętę do kontynuacji własnej misji apostolskiej, czyniąc to pod znakiem konkretności, odwagi i jeszcze większego zaangażowania.

Na tegorocznych Dniach Duchowości Rodziny Salezjańskiej, towarzyszyła nam myśl Przełożonego Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime, którą corocznie wydaje w formie Wiązanki (Strenna). Tegoroczna refleksja została zaczerpnięta z Ewangelii św. Mateusza: “Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie (Mt 6,10). Dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele”.

Zaproszeni prelegenci dzieli się każdego dnia osobistym doświadczeniem i przedstawiali dobre praktyki, które są związane z zaangażowaniem chrześcijańskim, społecznym i politycznym:

  • Biskup Majorki (Hiszpania) Sebastian Taltavull Anglada, były wychowanek salezjański, mówił o prężnej działalności na polu duszpasterstwa młodzieżowego w jego diecezji.
  • Młodzi z salezjańskiego oratorium w Aleppo (Syria) opowiedzieli niezwykłe świadectwo o odważnej i radosnej działalności salezjan tam posługujących, którzy próbują pośród śmierci i wojny, nieść życie i radość (i naprawdę im się to udaje). Ks. Pierre Jabloyan (dyrektor Oratorium w Aleppo) podkreślał, że to Maryja ich ochrania. „Madonna będzie cię chronić - mawiał ks. Bosko i jest to prawda. Wiele pocisków i odłamków spadało na obszar oratorium, kiedy dzieci bawiły się, ale nigdy żadne nie zostało ranne”.
  • Emma Ciccarelli, salezjanka współpracownica, przybliżyła swoje doświadczenie związane z pracą w Komisji ds. rodziny przy Konferencji Episkopatu Włoch.
  • Joaquin Martin Calleja (Hiszpania), salezjanin współpracownik, wychodząc od swojego doświadczenia zwiazanego z ośrodkiem kształcenia zawodowego i ośrodkiem dla zagrożonej młodzieży, omówił duchowość wychowawcy.
  • Nico Lotta, prezes salezjańskiego NGO “VIS”, mówił o ciężkiej walce z handlarzami ludźmi.
  • Byłe wychowanki i byli wychowankowie CMW z Cuneo przybliżyli swoje zaangażowanie w oratorium, w którym liczni ludzie młodzi stają się animatorami młodszych pokoleń.

Z kolei podczas prac w grupach (23 grupy językowe) – podkreślono potrzebę wspólnej realizacji “polityki Ojcze nasz”: zaznaczając, że potrzeba wypracować odpowiednią równowagą między duchowością i zaangażowaniem, między byciem dobrym chrześcijaninem i uczciwym obywatelem. Podkreślano również naglącą potrzebę udzielenia konkretnej odpowiedzi na obecne potrzeby młodzieży. Zaproszono również wszystkich do prowadzenia współpracy w jedności, we wspólnotach, jak również w ramach grup Rodziny Salezjańskiej.

Ks. Generał zaprosił wszystkich do dokonania refleksji na temat polityki księdza Bosko. Podkreślał, żePolityka „Ojcze nasz” ks. Jana Bosco nie polegała na tym, że nie trzeba nic robić dla innych i tylko żyć tu spokojnie i starać się unikać innych wpływów. To nie tak. Polityka „Ojcze nasz” prowadzona przez księdza Bosko oznacza bycie dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami. Bycie dobrym chrześcijaninem oznacza by najpierw żyć wiarą, dawać świadectwo wiary, słuchać Słowa Bożego, żyć prawdziwą duchowością chrześcijańską i salezjańską, co przekłada się także na służbę”.

Można zapytać, jak to robić jako uczciwi obywatele? – pytał wszystkich uczestników ks. Ángel. Odpowiadając na to pytanie, podkreślił, że „oznacza to przede wszystkim, że jako salezjanie musimy wyjść na spotkanie do młodych ludźmi w domu i w szkole. Pójść tam, gdzie są. Oznacza to również kształcenie siebie, edukację młodych ludzi, aby byli uczciwi w swoim życiu i szczerzy wobec innych. Oznacza to także zaangażowanie się na rzecz tych, którzy mają niewiele rzeczy, promowanie równości, sprawiedliwości społecznej, pomoc innym.

Ks. Generał zwrócił także uwagę, że należy angażować się w politykę. „Chrześcijan brakuje w służbie publicznej i politycznej. Bycie dziś uczciwym obywatelem oznacza bardzo poważne dbanie o stworzenie. Nie chodzi tylko o ekologię, to coś więcej. Jest to trzeźwość konsumpcji i racjonalność. Wreszcie bycie uczciwym obywatelem salezjańskim oznacza nadanie priorytetu obronie praw wszystkich tych, którzy są wykorzystywani, nie tylko seksualnie”.

  1. Nadal wzrastać jako Rodzina Księdza Bosko.
  2. Wprowadzić w życie w różnych środowiskach i w charakterystyczny dla siebie sposób “politykę Ojcze nasz”.
  3. Dać poznać dobro, jakie się czyni.

Są to trzy zalecenia, które ks. Ángel Fernández Artime, skierował do wszystkich uczestników spotkania na zakończenie XXXVIII Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej.

Foto: ANS Agenzia Info Salesiana

Linki:

Strenna 2020 (Polski) 

Foto - https://www.flickr.com/photos/130162259@N04/albums/72157712707315558
Oficjalna strona DDRS 2020 + multimedia - https://salesianfamilydays.com/
Ks. Łukasz Rogowski