Zakończenie peregrynacji w diecezji włocławskiej

W piątek, 27 lipca br., o godz. 18.00 w sieradzkiej bazylice kolegiackiej rozpoczęła się msza św. wieńcząca peregrynację figury św. Michała Archanioła w diecezji włocławskiej. Eucharystii przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, a koncelebrowali: ks. prał. Krzysztof Nykiel – regens Penitencjarii Apostolskiej, ks. Dariusz Wilk CSMA – przełożony generalny Zgromadzenia Księży Michalitów, ks. Marcin Idzikowski – diecezjalny koordynator peregrynacji, a także księża dekanatu zduńskowolskiego oraz dwóch dekanatów sieradzkich. Wśród licznie zgromadzonych wiernych znaleźli się m.in.: Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych oraz przedstawiciele władz samorządowych Sieradza.

Zgromadzonych na Eucharystii powitał ks. inf. Marian Bronikowski, proboszcz sieradzkiej fary. Homilię wygłosił ks. Rafał Kamiński CSMA. W podjętym rozważaniu zwrócił uwagę na wielką i realną potrzebę modlitwy do św. Michała Archanioła. „To przecież Książe Niebieski przypomina ciągle ludziom o woli Boga i pomaga w jej wypełnianiu”, mówił kaznodzieja, przypominając, że wolę Boga znajdujemy m.in. w słowie Bożym. Nawiązując zaś do Ewangelii z dnia, powiedział, że „wielu ludzi zamiast szukać Bożej drogi, wyznacza swoje ścieżki. Trudno tam usłyszeć Boga. Są jednak serca, które szukają Boga żywego, które wołają «Któż jak Bóg!». To serca, które są gotowe wydawać owoce. Św. Michał cichy i pokorny uczy nas, byśmy na dnie naszych serc odnajdywali prawdę ewangeliczną, którą Bóg zasiewa w nasze serca”, zakończył ks. Kamiński.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał ks. Dariusz Wilk CSMA, który podsumował kończącą się peregrynację św. Michała w diecezji włocławskiej. Fizycznym znakiem wdzięczności wobec ks. bp. Wiesława Meringa za umożliwienie realizacji niecodziennego przedsięwzięcia w diecezji oraz wszelką życzliwość okazywaną księżom michalitom towarzyszącym podczas nawiedzenia był medal Benemerenti wręczony Pasterzowi Diecezji.

Słowa podziękowania pod adresem Księdza Biskupa skierował również diecezjalny koordynator peregrynacji, a także delegacja parafian sieradzkiej fary.

Jako ostatni przemówił ks. inf. Marian Bronikowski, który wręczył Pasterzowi Diecezji znaczek 408. Sieradzkiej Pielgrzymki wraz z Legitymacją Pątnika Sieradzkiego, natomiast Wikariusz Generalny michalitów, Koordynator Peregrynacji w Polsce otrzymali obraz św. Józefa z sieradzkiej bazyliki.

Po zakończonej Eucharystii bp Mering ponowił akt zawierzenia diecezji opiece Księcia Aniołów, a druhowie strażacy ponieśli figurę za zewnątrz, gdzie wszyscy pożegnali widzialny znak obecności św. Michała we wspólnocie parafialnej i diecezji włocławskiej.

Trwającą od 9 kwietnia br. peregrynację figury św. Michała Archanioła w diecezji włocławskiej podsumował ks. Marcin Idzikowski. Zawrócił uwagę, że „cudowna figura odwiedziła 108 parafii. W ramach przygotowania do parafialnego nawiedzenia: w 8 parafiach odbyły się rekolekcje poprowadzone przez księży michalitów; w dwóch parafiach przeprowadzone zostały misje święte; w 25 parafiach, na prośbę księdza proboszcza, wierni przeżywali niedzielę anielską. Ponadto kilkanaście parafii zaprosiło księży michalitów na rekolekcje, misje święte i kolejne peregrynacje cudownej figury. W wielu parafiach poświęcono i zainstalowano na stałe figurę Wodza Anielskiego oraz zainicjowano nabożeństwo do św. Michała, a ok. 12 000 osób przyjęło szkaplerz Świętego Archanioła”.


fot. ks. Julian Głowacki
https://www.diecezja.wloclawek.pl