Zakończenie rekolekcji zakonnych na Pacyfiku

12-01-2021

Rekolekcje w naszej wspólnocie na Antypodach dobiegły końca. Od 9 do 13 kwietnia 2018 r. większość wspólnoty z Australii i ks. Piotr Hadro z PNG brali udział w corocznych rekolekcjach zakonnych.

Rekolekcjonista, ks. Damian, wprowadził nas w piękne i bardzo głębokie odkrywanie miłości do kapłaństwa i Jezusa. Tak niedawno przeżywaliśmy tajemnice Zmartwychwstania Pańskiego, a teraz na nowo zastanawialiśmy się nad darem miłości Chrystusa do nas, swoich sług. Poprzez historie życia różnych kapłanów ze Starego Testamentu, a także samego Jezusa Chrystusa, mogliśmy przyjrzeć się istocie naszego powołania.

Ostatniego dnia ks. Stanisław Kluk świętował 25-lecie kapłaństwa.

Na zakończenie wspólnej Eucharystii uczciliśmy relikwie ojca założyciela, bł. Bronisława Markiewicza. 

Dziękujemy ks. Damianowi za naukę, która na pewno utkwiła w sercach uczestników rekolekcji. Wyrazy wdzięczności składamy też Paniom, dbającym w te dni o nasze podniebienia. Niech Bogu będą dzięki za Słowo do nas skierowane, za ten czas i spotkanych ludzi. 

Ks. Paweł Kopczyński CSMA