Zjazd kanonistów polskich w Miejscu Piastowym

03-09-2023

W dniach 4-6 września br. w Centrum Duchowości Michalickiej w Miejscu Piastowym, odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Współdziałania między Państwem a Kościołem na rzecz poszanowania i obrony instytucji małżeństwa i rodziny”, zorganizowanej z okazji 40. rocznicy proklamacji “Karty Praw Rodziny” Stolicy Apostolskiej oraz 30. rocznicy podpisania “Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską”.

Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła jest jednym z Organizatorów tego wydarzenia obok Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz  Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
To ważne wydarzenie dla polskich prawników kanonicznych, odbywa się corocznie na początku września, w innym miejscu naszego kraju. Udział w zjeździe w Miejscu Piastowym, zadeklarowało ponad 120 osób, reprezentujących wszystkie ośrodki naukowe prawa kanonicznego w Polsce, sądy kościelne oraz kurie diecezjalne i zakonne.

Szczegółowe informacje i program, są dostępne pod linkiem: https://www.stowarzyszeniekanonistow.pl/wp-content/uploads/2023/06/Program-Konferencji-i-Walnego-Zebrania_Miejsce-Piastowe.pdf