Znów przy Michale!

26-09-2022

Po dwóch latach przerwy, 11 września br., z wielką radością oczekiwano w Melrose (Kanada) corocznego odpustu ku czci św. Michała Archanioła. Wszystko zostało zaplanowane i przygotowane, jak co roku.

Spotkanie rozpoczęło się koronką uwielbienia Boga, po której celebrowana była Msza św. Plac domu rekolekcyjnego wypełnił się obecnością wiernych. Przyjechali przedstawiciele różnych wspólnot, młodzież, harcerze, zespól muzyczny, Domowy Kościół. W tym roku sumie odpustowej przewodniczył ks. Zbigniew Rodzinka CSMA – jubilat 40 rocznicy święceń kapłańskich. Była więc okazja do złożenia podziękowań i życzeń Dostojnemu Jubilatowi. Podczas Mszy św. powitano także ks. Krzysztofa Stanulę CSMA, który rozpoczyna swoją posługę w Prowincji Północnoamerykańskiej, on też podzielił się refleksją nad Słowem Bożym. Po skończonej celebracji była okazja spotkać się ze sobą, niektórzy skorzystali z oferty anielskiego kiermaszu. Wszystkich obecnych na uroczystościach przepełniała wdzięczność Bogu za to, że pozwolił znowu się spotkać i razem szukać orędownictwa świętego Michała Archanioła.