Żyć w świecie jaki jest

Temat życia w zlaicyzowanym świecie dominował spotkanie księży do 10 lat kapłaństwa. Pod gościnnym dachem WSD Księży Michalitów ponad 20 młodych kapłanów zdobywało wiedzę, dyskutowało i uczestniczyło w spotkaniach braterskich.

Pierwszego dnia, w czwartek 23 listopada, spotkanie poświęcone homiletyce poprowadził pijar ojciec Jacek Wolan. Ojciec Jacek jest absolwentem dwuletniego studium z retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz cenionym kaznodzieją. Przedstawił kilka swoich homilii i zaprezentował środki językowe oraz pozawerbalne, które mogą poprawić jakość naszego kaznodziejstwa.

W sobotę księża do 5 lat kapłaństwa zdawali egzamin z prawa kanonicznego i teologii duchowości. Egzaminowali ks. dr Rafał Kamiński, michalita oraz ojciec dr Piotr Oleś paulin. Po egzaminach, ze spokojem na twarzy egzaminowanych, uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, której przewodniczył i wygłosił homilię o. Piotr Oleś OSPPE.

Po południu naszymi gośćmi były studentki: Antonina i Julia. Antonina studiuje na AGH informatykę o specjalności sztuczna inteligencja. Julia jest studentką psychologii. Obie wysoko cenią sobie życie duchowe i uczestniczą w życiu duszpasterstw akademickich w Krakowie. Spotkanie na zasadzie dialogu dotyczyło życia w świecie gdzie niewielu jest chrześcijan. Podzieliły się swoim doświadczeniem człowieka wierzącego w zlaicyzowanym środowisku. Opowiedziały też o swoich doświadczeniach z katechezą i współpracy z księżmi.

Później odwiedził nas augustianin ks. Piotr Lamprecht z Bernardem Lachem. Obaj są poetami, członkami Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a pan Bernard pracuje jako świecki katecheta. W środowisku twórczym, jak sami przyznali, niewiele osób chce mieć relacje z Kościołem. Opowiadali o przygodzie bycia świadkiem w nieprzychylnie nastawionym do wiary środowisku artystycznym ale i szkolnym.

Ostatniego dnia w sobotę uczestnicy spotkania uczestniczyli w warsztacie podczas którego została przeprowadzona analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) spojrzenia na Zgromadzenie. Z dużym zapałem i odpowiedzialnością Bracia podeszli do zadania.

Po spotkaniu warsztatowym udaliśmy się na Eucharystię, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Grzegorz Sprysak CSMA.