Arcystrateg Michał wprowadza dusze do raju

facebook twitter

08-11-2021

Święty Michał Archanioł jest czczony zarówno w Kościele katolickim, jak również przez wyznawców prawosławia. W religii judaistycznej wymienia się Michała wśród siedmiu aniołów wyższego rzędu. Również w islamie Michał (Mika’il) jest jednym z ważniejszych aniołów. W prawosławiu jest on strażnikiem, broniącym wiernych przed złymi siłami. Cerkiew prawosławna wspomina archanioła dwukrotnie, tj. 6 (19) września oraz 9 (21) listopada (daty odpowiednio według kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego), w te dniu Archanioł Michał, dzięki Bożemu miłosierdziu, wybawia ludzkie dusze od mąk czyśćcowych.

Czcigodny Tymoteusz, patriarcha Aleksandrii w swoim kazaniu na Święto Cudu Archanioła Michała (19 września) mówił o roli Arcystratega (Archistratega) Michała w wybawianiu dusz z czyśćca.

W tym czasie zobaczyłem nadzwyczaj pięknego Samego Arcystratega Michała, który, w przepięknej łodzi z Cherubinów i Serafinów w otoczeniu rzeszy Aniołów, świętych, proroków i męczenników, zbliżał się do jeziora ognia. Wszyscy oni byli obleczeni nie dającym się opisać pięknem…

Kiedy wszystko ucichło, Archanioł Michał zanurzył swoje białe jak śnieg skrzydło w jeziorze i wyprowadził z niego mnóstwo ludzkich dusz i przeniósł je na brzeg.