Czym są małżeństwa mieszane?

facebook twitter

22-11-2022

„Prawo kanoniczne w pigułce” - to cykl, który prowadzi ks. dr Rafał Kamiński CSMA, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Michalita dzieli się swoją wiedzą z dziedziny prawa kanonicznego. Pytania do księdza prawnika, można przesłać w komentarzach pod filmami lub na adres redakcji dwumiesięcznika "Któż jak Bóg": redakcja.kjb @ gmail.com

Czym są małżeństwa mieszane? Co wtedy, kiedy katolik pokocha prawosławną, albo prawosławny mężczyzna katoliczkę? A protestant? Czy mogą zawrzeć sakrament małżeństwa?

#małżeństwo #chrześcijanie #kościół

Podobne artykuły