Droga [do] Światła #1

facebook twitter

17-05-2020

Wspólnota w Cieniu Skrzydeł zaprasza na czternastodniowe przygotowanie do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego pt. „Droga [do] Światła”.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały. 
W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.

Z ewangelii wg św. Mateusza (Mt 28, 1-7)

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Instrukcja:

Zastanów się nad powyższym fragmentem. Spróbuj rozważyć jego treść, odnieść do siebie, wyciągnąć wnioski. Może Ci w tym pomóc poniższe rozważanie.

Rozważanie Damiana:

Jezus ukrzyżowany zmartwychwstał! Ten krzyk napełnia nas pokojem i radością. Nie można już się bać. To, co stało się z Jezusem, stanowi podstawę naszej nadziei. Wielkanoc Jezusa zmienia wszystko: świat i człowieka, jego życie, jego historię. Nigdy nie było tak radykalnej zmiany jak Zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego, że Zmartwychwstanie jest triumfem życia nad śmiercią. Wielkanoc to przede wszystkim święto Życia. Sam Jezus powiedział, że jest zmartwychwstaniem i życiem. I to proroctwo się wypełniło. ON POWSTAŁ Z MARTWYCH!

Modlitwa:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na koniec wysłuchaj poniższego nagrania. Potraktuj je jako impuls do osobistej modlitwy, do uwielbienia Jezusa Zmartwychwstałego.