Droga [do] Światła #11

facebook twitter

27-05-2020

Wspólnota w Cieniu Skrzydeł zaprasza na czternastodniowe przygotowanie do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego pt. „Droga [do] Światła”.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały. 
W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.

Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 28, 16-20)

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Instrukcja:

Zastanów się nad powyższym fragmentem. Spróbuj rozważyć jego treść, odnieść do siebie, wyciągnąć wnioski. Może Ci w tym pomóc poniższe rozważanie.

Rozważanie Agnieszki:

Jezus daje polecenie Swoim uczniom, by udali się do Galilei na górę. Tam miał dla nich niezwykłe zadanie, lecz wpierw czekała ich wyprawa. Droga stroma, męcząca, droga wymagająca wysiłku.

Chrystusowi zależy, by nas wyćwiczyć, by uświadomić, że sprawy istotne wymagają wysiłku. To, co wartościowe, nie przychodzi łatwo. Gdy uczniowie docierają na górę, jak pisze Święty Mateusz, niektórzy wątpią. Trud drogi, zmęczenie, wspomnienie niedawnych wydarzeń, lęk przed żydami – wszystko to mogło sprawiać, że odczuwali zwątpienie.

Ale Chrystus przecież pojawia się na tej górze i powierza im misję: mają świadczyć o Nim.
Zapewnia ich jednocześnie o swojej wszechmocy, o swoim wsparciu, i poleca aby oni, tacy słabi i czasami wątpiący, szli i nauczali wszystkie narody. Oznacza to, że nasza małość nie jest dla Boga żadną przeszkodą, by realizował przez nas swoje dzieła.

Jezus mówi do ciebie i do mnie: „zachowuj Moje polecenia, dziel się wiarą z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi, których spotkasz, świadcz o Mnie. Nie bój się, bo: „oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Prośmy Chrystusa o męstwo w czasach, kiedy tak trudno jest być świadkiem. Módlmy się, aby On przemieniał nas i wszystkich, których spotkamy na swojej drodze, by uwierzyli, że jedynie Jezus jest Panem.

Modlitwa:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na koniec wysłuchaj nagrania. Potraktuj to jako swoją modlitwę o to, aby Bóg posługując się Tobą budował wiarę w innych.