Droga [do] Światła #12

facebook twitter

28-05-2020

Wspólnota w Cieniu Skrzydeł zaprasza na czternastodniowe przygotowanie do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego pt. „Droga [do] Światła”.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały. 
W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.

Z Dziejów Apostolskich (Dz 1, 6-11)

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Instrukcja:

Zastanów się nad powyższym fragmentem. Spróbuj rozważyć jego treść, odnieść do siebie, wyciągnąć wnioski. Może Ci w tym pomóc poniższe rozważanie.

Rozważanie Sebastiana:

Jezus wypełnił swoją misję i wraca do Ojca. Idzie tam jako Bóg, ale również jako człowiek. Nie zostawia ludzkiej natury na ziemi, ale zabiera ją ze sobą do Nieba. W ten sposób ukazuje wielką godność człowieka. Warto sobie czasem zadać pytanie o to, czy widzę tę godność w sobie i innych.

W momencie wniebowstąpienia Jezusa człowieczeństwo zostaje wyniesione na wyższy poziom – na poziom Nieba. Wynikają z tego dwa ważne wnioski.

Po pierwsze, jest to zaproszenie skierowane do nas przez Boga, abyśmy również dążyli do Domu Ojca. Jak pisał św. Paweł: „Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze” (Kol 3, 1-2a). Krótko mówiąc: Bóg chce mnie u Siebie.

Po drugie, szczytem człowieczeństwa jest świętość. Człowiek będzie w pełni sobą, im bardziej stanie się świętym. Osiągnięcie tylko jakiejś ziemskiej doskonałości oznaczałoby zatrzymanie się w rozwoju w połowie drogi.

Zatem wniebowstąpienie Jezusa wyznacza nam, ludziom, kierunek i cel życia. Bądźmy pielgrzymami zmierzającymi do Nieba. Droga nie będzie łatwa, bo prowadzi w górę, ale mamy przecież wsparcie Ducha Świętego.

Modlitwa:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na koniec wysłuchaj nagrania. Niech rozbudzi w Tobie pragnienie spotkania Boga w wieczności.