Droga [do] Światła #13

facebook twitter

29-05-2020

Wspólnota w Cieniu Skrzydeł zaprasza na czternastodniowe przygotowanie do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego pt. „Droga [do] Światła”.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały. 
W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.

Z Dziejów Apostolskich (Dz 1, 12-14)

[Apostołowie] wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego.

Instrukcja:

Zastanów się nad powyższym fragmentem. Spróbuj rozważyć jego treść, odnieść do siebie, wyciągnąć wnioski. Może Ci w tym pomóc poniższe rozważanie.

Rozważanie Agnieszki:

Uczniowie Jezusa wraz z Maryją zgromadzili się wspólnie na modlitwie. Wszyscy trwali w postawie czuwania, czekając na zesłanie Ducha Świętego. Jak im Chrystus zapowiedział: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Uczniowie na modlitwie wyczekują spełnienia się Bożej obietnicy wspólnie. Co może oznaczać owo „wspólnie”? W zjednoczeniu serc, koncentrując się na jednym celu, bez osądzania, wywyższania. W taki sposób oczekiwali na Ducha Świętego. I On przyszedł, wypełniając ich swoją mocą. Taka jest właśnie siła prawdziwej wspólnoty wiary. I na tym polega Kościół.

Czy jesteśmy taką jednością? Czy potrafimy wspólnie żyć i modlić się w rodzinie, wspólnotach? Czy umiemy wspólnie szukać Boga? A jeśli mamy z tym problem, to czy prosimy Ducha Świętego, by nas umacniał?

Prośmy Ducha Świętego, by ożywiał naszą wiarę, przemieniał serca, jednał nas w miłości do naszych braci. Prośmy, aby On czynił nas prawdziwym Kościołem.

Modlitwa:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na koniec wysłuchaj nagrania. Niech ono obudzi w Tobie pragnienie Ducha Świętego.