Droga [do] Światła #2

facebook twitter

18-05-2020

Wspólnota w Cieniu Skrzydeł zaprasza na czternastodniowe przygotowanie do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego pt. „Droga [do] Światła”.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały. 

W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.

Z ewangelii wg św. Jana (J 20,1-9)

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie.

Instrukcja:

Zastanów się nad powyższym fragmentem. Spróbuj rozważyć jego treść, odnieść do siebie, wyciągnąć wnioski. Może Ci w tym pomóc poniższe rozważanie.

Rozważanie Damiana:

Dwóch niedowierzających uczniów udaje się do grobu, by sprawdzić, czy to, co mówią kobiety, jest prawdą. Piotr był dość impulsywny. Jan był umiłowanym uczniem, jedynym, który pozostał z Jezusem aż do Jego śmierci na krzyżu. Jan prowadzi Piotra, ponieważ serce mówi mu, że coś się dzieje. Po wejściu do grobu już wie, że życie zatriumfowało nad śmiercią. Nie będzie w stanie tego wyjaśnić, ponieważ tych rzeczy nie da się wyjaśnić. Ale on to wie. Tylko ci, którzy kochają, wiedzą. Zakochany nie powie, dlaczego czuje to, co czuje, ale jest bardziej pewien miłości niż własnego istnienia. Jan ujrzał pusty grób oraz chusty i uwierzył.

Czy jesteś jak Jan, który nie potrzebuje wielkich objawień, któremu wystarczą proste znaki, aby uwierzyć w to, że Jezus żyje? Czy posiadasz intuicję wiary, będącą owocem miłości do Jezusa? A może jesteś bardziej jak Piotr, który nie wierzy i potrzebuje dowodu?

Spójrz na świat, na swoje życie, zauważ proste znaki Bożej obecności i uwierz, że Chrystus zmartwychwstał i czeka na ciebie!

Modlitwa:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na koniec wysłuchaj poniższego nagrania. Potraktuj to jako swoją modlitwę i odpowiedź na przeczytane Słowo.