Droga [do] Światła #7

facebook twitter

23-05-2020

Wspólnota w Cieniu Skrzydeł zaprasza na czternastodniowe przygotowanie do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego pt. „Droga [do] Światła”.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały. 
W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.

Z Ewangelii wg św. Jana (J 20, 19-23)

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!  Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Instrukcja:

Zastanów się nad powyższym fragmentem. Spróbuj rozważyć jego treść, odnieść do siebie, wyciągnąć wnioski. Może Ci w tym pomóc poniższe rozważanie.

Rozważanie Sebastiana:

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu była dla Apostołów trudnym doświadczeniem. Stracili swojego Nauczyciela. W tym sensie każdy z nas też jest ,,apostołem”. Tak jak oni spotkamy na swojej drodze różne przeszkody. Problemy w życiu prywatnym, zawodowym. Jednak przychodzi do nas Pan Jezus i mówi: ,,Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Cóż to oznacza? W tych słowach Pan Jezus zachęca nas, abyśmy się nie poddawali i nieśli krzyż swojego życia – tak, jak On się nie poddał i wypełnił misję otrzymaną od Ojca.

Pan Jezus mówi też: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Owocem śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa jest pojednanie ludzkości z Bogiem. My przyjmujemy ten dar najpierw w momencie chrztu, a następnie w sakramencie pokuty. Zmartwychwstały przekazuje uczniom tchnienie Ducha Świętego, ponieważ mają przebaczać grzechy nie swoją mocą, ale mocą Bożą. Kościół to „naczynie na Ducha Świętego”. Rolą Kościoła jest przekazywanie Jego tchnienia ludziom, którzy duszą się w swoim grzechu, podawanie im daru pojednania z Bogiem i bliźnimi. Każda spowiedź jest zatem takim spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym, który poprzez Ducha Świętego, doprowadza nas do jedności z Ojcem.

Modlitwa:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na koniec wysłuchaj nagrania. Niech stanie się ono impulsem do dziękczynienia i uwielbienia.