Kłótnia o Słowo – III Niedziela Adwentu, rok C

facebook twitter

07-12-2021

Łk 3,10–18 Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Ks. Mateusz Szerszeń
Co mam robić? To częste pytanie w konfesjonale. Niestety nie zawsze jest łatwa odpowiedź i trzeba pytać Jezusa.

Ks. Grzegorz Sprysak
Jan na to pytanie nie daje uniwersalnej rady, ale odpowiednią do stanu. Pytanie „co mam czynić” niesie ze sobą pewną bezradność, niepewność. Ważne pytanie w obliczu nawrócenia.

Ks. Mateusz Szerszeń
Jan głosi dobrą nowinę czynami. To dziś zapomniana forma ewangelizacji. Wszyscy tylko chcą mówić. Kto pokaże dobrą nowinę?

Ks. Grzegorz Sprysak
Porusza mnie pewna nieśmiałość Jana. Z jednej strony mówi to co powinien – nie to co inni chcą usłyszeć. Z drugiej strony mówi na tyle cicho, żeby Jezusa Słowo nie zostało zasłonięte. Współpracuje z tym Słowem. To chyba przepis.

Ks. Mateusz Szerszeń
Chrzest to jakieś dziwne połączenie wody i ognia. Gasi grzech, zapala wiarę.

Ks. Grzegorz Sprysak
Daje też przyczynek do przyjęcia Dobrej Nowiny. Trochę jak aparat słuchowy - z szumu tego co wokół pozwala wyłuskać to co Najważniejsze.

Krótko o Ewangelii:

Ks. Mateusz Szerszeń
A my, co mamy czynić?

Ks. Grzegorz Sprysak
Nie zagłuszać sobą przesłania Słowa.

Podobne artykuły