Kłótnia o Słowo – III Niedziela zwykła

facebook twitter

19-01-2022

(Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście".

Ks. Mateusz Szerszeń
Wielu ludzi stara się ułożyć historię Jezusa, ale ostatecznie przemawia świadectwo ich życia, a nie pisma, które o Nim zostawiają.

Ks. Grzegorz Sprysak
To historia wiary i zdrowe przedstawienie kondycji człowieka. Bez cukrzenia.

Ks. Mateusz Szerszeń
Jezus odważnie zaczyna swoje nauczanie. Przypisanie sobie proroctwa z Izajasza to złamanie tabu. Jezus ma jednak do tego pełne prawo.

Ks. Grzegorz Sprysak
Są sytuacje kiedy trzeba prosto z mostu. Prosto, ale dosadnie.

Ks. Mateusz Szerszeń
Kiedy ktoś mówi szokującą prawdę to ludzie wokół zaczynają na niego patrzeć. Tak jakby szukali potwierdzenia prawdziwości mówionych słów. Nie wystarczy usłyszeć prawdę, trzeba ją także zobaczyć.

Ks. Grzegorz Sprysak
Ciekawe, ze bardzo czekali na takie słowa żeby je przytulić. Kiedy przyszły to zaczęły parzyć.

Krótko o Słowie:

Ks. Mateusz Szerszeń
Mieć oczy utkwione w Jezusa.

Ks. Grzegorz Sprysak
Widzieć spełnione Słowa.