Kłótnia o Słowo – IV niedziela Adwentu

facebook twitter

15-12-2021

Łk 1,39-45 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

Ks. Mateusz Szerszeń
Znamy różne rodzaje pośpiechu. Jest pośpiech, który upokarza i taki, który niesie pomoc innym.

Ks. Grzegorz Sprysak
Pomoc drugiemu człowiekowi musi być udzielona niezwłocznie. To inny rodzaj pośpiechu bez liczenia czasu.

Ks. Mateusz Szerszeń
Umiejętność spotykania się w gronie rodzinnym to wcale nie taka łatwa umiejętność. Nieraz nasze relacje kuleją, bo spotykamy się na bardzo powierzchownym poziomie.

Ks. Grzegorz Sprysak
Widać wtedy jak na dłoni wszelkie zranienia, braki w przebaczeniu i prośby o wybaczenie. Dla jednych jest to czas błogosławiony czyli szczęśliwy, dla innych konieczny. Podobnie może być ze spotkaniem z Jezusem w sakramentach.

Ks. Mateusz Szerszeń
Maria zanosi innym Boga. Pytaniem pozostaje to, co ja zanoszę innym?

Ks. Grzegorz Sprysak
Dobre pytanie. Pewnie zanoszę to co w sobie noszę.

Krótko o Słowie:

Ks. Mateusz Szerszeń
Daj Boga innym.

Ks. Grzegorz Sprysak
Ponieść to co dobre jak najdalej i do jak największej ilości osób.

Podobne artykuły