Kłótnia o Słowo – IV Niedziela zwykła

facebook twitter

27-01-2022

(Łk 4, 21-30) Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?» Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Ks. Mateusz Szerszeń
Postawę ludzi z dzisiejszej ewangelii można streścić krótko: „Weź nie wymyślaj”. Deprecjonowanie osoby Jezusa to dosyć częste zachowanie.

ks. Grzegorz Sprysak
Łatwiej i wygodniej jest szukać niż wiedzieć, że się znalazło. Tak jest z powołaniem, szukaniem woli Boga. Tak było i w Nazarecie.

Ks. Mateusz Szerszeń
Brak cudu budzi irytację. Czasami też tak mam. Czekam i nic.

 ks. Grzegorz Sprysak
Kiedyś złościłem się na brak cudu. Później ktoś mi pokazał, że był tylko nie taki jak ja chciałem, a taki jak był potrzebny.

Ks. Mateusz Szerszeń
To jedna z pierwszych prób uśmiercenia Jezusa. Tym razem jeszcze się nie udało, bo „nie nadeszła godzina”.

 ks. Grzegorz Sprysak
Zastanawia mnie to: "przeszedłszy pośród nich, oddalił się". Musiało się coś wydarzyć, coś wybrzmieć, że droga pośród nich była do przejścia.

Krótko o Słowie:

Ks. Mateusz Szerszeń
Prorok zawsze jest obcy.

 ks. Grzegorz Sprysak
Szukać cudu tam gdzie jest, a nie tam gdzie ja bym chciał.