Kłótnia o Słowo – XXIX Niedziela zwykła, rok B

facebook twitter

12-10-2021

Mk 10, 35-45 Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Ks. Mateusz Szerszeń
Czasami trzeba uważać na własne pragnienia. Dobre chęci to nie wszystko.

Ks. Grzegorz Sprysak
Synowie Zebedeusza patrzą na to co ich spotkało – powołanie jako na pewną formę szlachectwa. Można i tak, tylko, że to zawsze pomyłka co zostaje mocno wypunktowane.

Ks. Mateusz Szerszeń
Władza od wieków jest silna pokusą. Ci, którzy chcą władzy i ją osiągają, żyją w ciągłym strachu, że ją stracą.

Ks. Grzegorz Sprysak
Tak i w tym przypadku można to określić pojęciem pokusy. Bycia kimś za wszelką cenę nawet kosztem przyjaciół. Jest taki film (zresztą i książka) pt. : „Niekończąca się opowieść”. Tutaj można nadać tytuł „Niekończąca się pokusa”.

Ks. Mateusz Szerszeń
Służenie innym bez uczucia pokory jest jedynie zaspokajaniem egoizmu: zapatrzeniem się wyłącznie we własną osobę.

Ks. Grzegorz Sprysak
Potrzeba władzy ma jeszcze tę brzydką cechę, że do jej osiągnięcia niektórzy są zdolni do bardzo niecnych rzeczy. Myślę, że władza bez pokory prowadzi do zguby.

Krótko Słowie:

Ks. Mateusz Szerszeń
Bardziej służba niż władanie.

Ks. Grzegorz Sprysak
Primus inter pares – pierwszy wśród równych nawet kiedy ma się władzę.