Kłótnia o Słowo – XXXI Niedziela zwykła, rok B

facebook twitter

27-10-2021

Mk 12,28b-34 Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą ». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego ». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

Ks. Mateusz Szerszeń
Pierwsze przykazanie dotyczy Izraela. Kto jest tym Izraelem? Czy jest to tylko przykazanie dla Żydów?

Ks. Grzegorz Sprysak
Każdy dla kogo relacja z Bogiem jest ważna. O wiele w życiu człowiek walczy również o wiarę. Z samym sobą, ze zwątpieniem, innymi, którym nie podoba się wiara. Dla tych wszystkich, którzy walczą jest to przykazie. Jest nagrodą i zadaniem.

Ks. Mateusz Szerszeń
Bóg nie lubi cząstek. Chce całość. Całe serce, całą duszę, cały umysł, całą moc. Jest zazdrosny.

Ks. Grzegorz Sprysak
Tylko ta zazdrość jest inna niż w wykonaniu ludzkim. Ludzka zazdrość dąży do zniszczenia. Boża do zbawienia.

Ks. Mateusz Szerszeń
Miłować bliźniego – rozumiem, ale miłować nieprzyjaciół? Czegoś takiego nie wymaga żadna ze współczesnych religii oprócz chrześcijaństwa.

Ks. Grzegorz Sprysak
I niestety jest najbardziej niezapisaną kartą wielu chrześcijan.

Krótko o Słowie:

Ks. Mateusz Szerszeń
Inni nie odważyli się o to pytać, a ja ciągle Go o to pytam.

Ks. Grzegorz Sprysak
Słuszne Słowo, które zostawia we mnie pytanie i chęć szukania.