Kłótnia o Słowo – XXXII Niedziela zwykła, rok B

facebook twitter

03-11-2021

Mk 12, 38-44 Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok». Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».

Ks. Mateusz Szerszeń
Czasami trzeba strzec się ludzi, którzy mają wiedzę i niebezpieczne informacje. Wiedza jest bronią.

Ks. Grzegorz Sprysak
Za to niewiedza jest słabym punktem. Zawsze się bałem tych, którzy nie chcą wiedzieć. Uczeni w Piśmie z tego fragmentu to ludzie, którzy nie chcą wiedzieć. Nie chcą przejrzeć.

Ks. Mateusz Szerszeń
Kościół w dużej mierze żyje z „wdowich groszy”. To nie lada zadanie dla Kościoła, aby mądrze i roztropnie rozporządzać pieniędzmi ludzi ubogich. Pytanie, czy jako Kościół, potrafimy też się pieniędzmi dzielić.

Ks. Grzegorz Sprysak
To pewnie zależy od człowieka, który tymi środkami dysponuje. Pieniądze to grzechotka Diabła i pieniądze ostatnie się nawracają, a raczej podejście do nich u każdego z nas.

Ks. Mateusz Szerszeń
Dać z tego, co zbywa to żadna ofiara – to obowiązek.

Ks. Grzegorz Sprysak
Tak, jałmużna musi kosztować. Jeżeli nie kosztuje jest ochłapem, okruchem ze stołu.

Krótko o Słowie:

Ks. Mateusz Szerszeń
Lepiej dawać niż brać.

Ks. Grzegorz Sprysak
Widzieć prawdę.