Komunikat Przełożonego Generalnego z dnia 09 marca 2022 r.

facebook twitter

10-03-2022

Drodzy Współbracia! W niniejszym komunikacie pragnę przedstawić nasze konkretne zaangażowanie na terenie Polski w różnego rodzaju działania pomocowe w związku z trwającą na Ukrainie wojną oraz poinformować o aktualnie podejmowanych przez nas inicjatywach.

1. Michalici na Ukrainie i w pobliżu granicy

Aktualnie, na terenie Ukrainy, działalność duszpasterską prowadzi dwóch naszych współbraci. Ks. Grzegorz Garwol, jako proboszcz parafii w Kutach na terenie Archidiecezji Lwowskiej, poza systematyczną posługą duszpasterską, pomaga parafianom w znoszeniu na co dzień trudów wynikających z działań wojennych. Ks. Mychajło Prokopiw,
w porozumieniu z ordynariuszem Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej, udał się do Charkowa, gdzie przejął obowiązki kapelana w tamtejszym szpitalu. Ks. Józef Kowal pełni posługę duszpasterską i służy wszelaką pomocą w punktach rejestracji uchodźców na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce oraz na dworcu kolejowym w Przemyślu.

2. Zaangażowanie pomocowe w poszczególnych placówkach

* Byszyce – rektorat:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Krakowskiej;

- zbiórka żywności, środków czystości oraz ubrań w porozumieniu z organizacjami na terenie miejscowości.

* Gniezno – dom zakonny i parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej;

- otwarcie i prowadzenie w obiektach parafialnych magazynów rzeczy zbieranych na terenie całego miasta Gniezna, które następnie przekazywane są na Ukrainę lub na polsko-ukraińskie przejście graniczne.

* Gorzków – parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

* Górki – dom zakonny i parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Diecezji Siedleckiej;

- przygotowanie pomieszczeń na terenie naszego domu na ewentualne przyjęcie uchodźców w porozumieniu z władzami samorządowymi Powiatu Garwolińskiego.

* Górsk – parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Diecezji Toruńskiej;

- zbiórka artykułów spożywczych i środków czystości.

* Górsk – Centrum Edukacji Młodzieży:

- przygotowanie pomieszczeń w Centrum Edukacji Młodzieży na ewentualne przyjęcie uchodźców w porozumieniu z władzami samorządowymi Gminy Zławieś Wielka.

* Kraków – dom zakonny:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Krakowskiej;

- przygotowanie i otwarcie na terenie naszego domu „punktu przejściowego pobytu uchodźców” (nocleg, wyżywienie, wyposażenie na dalszą podróż) w porozumieniu z władzami samorządowymi Urzędu Miasta Krakowa;

- udostępnienie samochodu wraz z kierowcą do przewozu uchodźców na terenie miasta Krakowa, w miarę bieżących potrzeb, 24 godziny na dobę.

* Krosno – dom zakonny i parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Przemyskiej;

- zbiórka żywności i środków czystości w porozumieniu z Urzędem Miasta Krosna;

- wyposażenie na podróż do Charkowa ks. Mychajło Prokopiwa;

- regularne dyżury harcerzy z działającej przy parafii drużyny harcerskiej w „punkcie przeładunkowym” w Ustrzykach Dolnych.

* Krosno – szkoły:

- zbiórka na rzecz ukraińskich strażaków: finanse, lekarstwa, środki opatrunkowe, żywność;

- akcja „Dziecko dla Dziecka” z inicjatywy Małego Samorządu Uczniowskiego: przygotowanie przez uczniów małych paczuszek z kolorowankami, zabawkami, pluszakami, kredkami, farbkami oraz słodyczami;

- akcja „Młodzież dla Młodzieży” w porozumieniu z Fundacją Wielkie Serce dla Dzieci: zbiórka pełnych kompletów ubrań, gier i kosmetyków dla rówieśników – nastolatków.

* Krynica Morska – Piaski – parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Diecezji Elbląskiej.

* Marki – dom zakonny i parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej;

- opieka duszpasterska nad uchodźcami przebywającymi u rodzin na terenie parafii.

* Marki – szkoły:

- przyjęcie na mieszkanie na terenie szkoły dwóch matek z trójką dzieci (2, 5 i 10 lat);

- przyjęcie do szkoły dzieci uchodźców (10, 17 lat);

- nawiązanie kontaktu z przebywającymi w okolicy uchodźcami, w celu przyjęcia ich dzieci do szkoły;

- przygotowanie oferty zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla kandydatów do szkoły pochodzących z Ukrainy;

- zbiórka artykułów spożywczych i środków opatrunkowych oraz transport zebranych rzeczy w pobliże granicy polsko-ukraińskiej;

- przekazanie radiostacji wraz z pełnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem (własność ks. Grzegorza Sprysaka) na Ukrainę;

- pomoc w poszukiwaniu i załatwianiu dla uchodźców mieszkań na terenie Marek i Warszawy;

- pomoc w poszukiwaniu i organizacji miejsc pracy dla uchodźców.

* Marki – dom zakonny przy Wydawnictwie Michalineum:

- przygotowanie pomieszczeń w budynku Wydawnictwa na ewentualne przyjęcie uchodźców w porozumieniu z władzami samorządowymi Urzędu Miasta i Gminy Marki.

* Marki – redakcja Dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”:

- organizacja ogólnopolskiej akcji zbierania dewocjonaliów z wizerunkiem świętego Michała Archanioła – głównego patrona Kijowa, a także różańców oraz innych dewocjonaliów dla żołnierzy i mieszkańców Ukrainy; 

- zbiórka artykułów spożywczych, opatrunkowych i chemii gospodarczej.

* Miejsce Piastowe – Dom Macierzysty, Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza:

- codzienna Eucharystia o godz. 1200 w Sanktuarium w intencji zaprzestania działań wojennych i o pokój na Ukrainie;

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Przemyskiej;

- utworzenie w sali teatralnej magazynu na przekazywane jako pomoc dla uchodźców z całej okolicy dary;

- zbiórka artykułów spożywczych, ubrań, artykułów opatrunkowych i chemicznych;

- przygotowanie 1.000 kanapek i dostarczenie ich do punktu rejestracji uchodźców w Przemyślu;

- przekazanie do punktu rejestracji uchodźców walizek z domu zakonnego dla najbiedniejszych uchodźców.

* Miejsce Piastowe – parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Przemyskiej;

- pomoc w przygotowaniu 1.000 sztuk kanapek i dostarczenie ich do punktu rejestracji uchodźców w Przemyślu we współpracy z Domem Macierzystym.

* Miejsce Piastowe – dom zakonny, szkoła:

- zbiórka artykułów spożywczych, środków czystości i opatrunkowych;

- zakup i przekazanie uchodźcom powerbanków;

- organizacja w dniu 3 marca 2022 r. szkolnego konwoju humanitarnego na granicę w Korczowej (organizacja stanowiska z gorącą herbatą, wodą, kanapkami, artykułami higienicznymi, maskotkami).

* Młochów – dom zakonny i parafia:

- przyjęcie na mieszkanie dwóch czteroosobowych rodzin, w tym czwórki dzieci (3, 3, 5 i 10 lat);

- organizacja dla przebywających w naszej placówce dzieci uchodźców przyjęcia do przedszkola i szkoły;

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Warszawskiej;

- zbiórka żywności i środków czystości w porozumieniu z Urzędem Gminy Nadarzyn.

* Nowa Słupia – dom zakonny i parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Diecezji Sandomierskiej.

* Pawlikowice – dom zakonny i parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Krakowskiej;

- zbiórka żywności i środków czystości w porozumieniu z Urzędem Gminy Wieliczka;

- przygotowanie budynku byłego domu dziecka (mieszkania, kuchnia, łazienki) na przyjęcie dwudziestu wychowanków jednego z ukraińskich sierocińców.

* Pewel Mała – parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej;

- zbiórka artykułów spożywczych i środków czystości.

* Pewel Ślemieńska – parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej;

- zbiórka artykułów spożywczych i środków czystości w porozumieniu z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną;

- opieka duszpasterska nad uchodźcami mieszkającymi u rodzin na terenie parafii.

* Pławna – parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Diecezji Legnickiej;

- współpraca z Domem Caritas w Lwówku Śląskim w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z sierocińca;

- zbiórka płodów ziemi i produktów rolnych na rzecz Domu Caritas w Lwówku Śląskim.

* Prałkowce – parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Przemyskiej;

- zbiórka artykułów spożywczych, środków czystości i maskotek;

- współpraca z siostrami ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszej Panny Maryi w Prałkowcach (Centrum Rehabilitacji im. bł. S. Josafaty) w zakresie przekazywania środków pomocowych bezpośrednio na Ukrainę;

- przygotowanie pomieszczeń w budynku byłego domu dziecka na ewentualne przyjęcie uchodźców w porozumieniu z władzami samorządowymi Urzędu Gminy Krasiczyn.

* Przysiek – parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Diecezji Toruńskiej;

- zbiórka artykułów spożywczych i środków czystości;

- współpraca z Domem Caritas Polska Diecezji Toruńskiej na terenie parafii w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z sierocińca na Ukrainie;

- współpraca z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Przysieku w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Ukrainy;

- współpraca ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Przysieku w zakresie organizacji zbiórek darów.

* Rycerka Górna – dom rekolekcyjny:

- przygotowanie pomieszczeń w budynku domu rekolekcyjnego na ewentualne przyjęcie uchodźców w porozumieniu z władzami samorządowymi Urzędu Gminy Rajcza.

* Słupno – dom zakonny i parafia:

- przyjęcie na mieszkanie pięciu osób, w tym trójki dzieci (4, 9 i 14 lat);

- organizacja dla przyjętych dzieci uchodźców przyjęcia do szkoły;

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Warszawsko-Praskiej;

- zbiórka żywności i środków czystości w porozumieniu z Urzędem Gminy Radzymin;

- opieka duszpasterska nad uchodźcami mieszkającymi na terenie parafii.

* Sobota – parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Diecezji Legnickiej;

- zbiórka płodów ziemi i produktów rolnych na rzecz Domu Caritas w Lwówku Śląskim.

* Stalowa Wola – dom zakonny i parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Diecezji Sandomierskiej;

- zbiórka artykułów spożywczych i środków opatrunkowych oraz transport zebranych rzeczy w pobliże granicy polsko-ukraińskiej,

* Stalowa Wola – Oratorium:

- przygotowanie pomieszczeń w budynku Oratorium na ewentualne przyjęcie uchodźców w porozumieniu z władzami samorządowymi Miasta Stalowa Wola.

* Toruń – dom zakonny i parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Diecezji Toruńskiej;

- zbiórka artykułów spożywczych, leków i środków czystości;

- inicjatywa wydania obrazka z wizerunkiem patrona Ukrainy i miasta Kijów – św. Michała Archanioła z Placu Niepodległości (tzw. „Majdan”) oraz modlitwą za wstawiennictwem św. Michała Archanioła za naszych udręczonych siostry i braci za wschodnią granicą.

* Toruń – Oratorium:

- przygotowanie pomieszczeń w budynku Oratorium na ewentualne przyjęcie uchodźców w porozumieniu z władzami samorządowymi Miasta Torunia.

* Tuligłowy – parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Przemyskiej;

- przygotowanie 1.000 kanapek i dostarczenie ich do punktu rejestracji uchodźców w Przemyślu.

* Ustrzyki Dolne – Jasień – parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Przemyskiej;

- przyjęcie na terenie parafii i dystrybucja na Ukrainę transportu pomocy humanitarnej z północy Włoch;

- współpraca ze Starostą Ustrzyckim w zakresie świadczenia różnych form doraźnej pomocy dla uchodźców;

- opieka duszpasterska nad uchodźcami mieszkającymi u rodzin na terenie parafii.

* Warszawa – dom zakonny i parafia:

- zbiórka finansów w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Warszawskiej;

- pomoc uchodźcom w poszukiwania i załatwianiu mieszkań u rodzin na terenie parafii;

- organizacja przy parafii spotkań integracyjnych „młodzież z uchodźcami”;

- organizacja nauki języka polskiego dla rodzin uchodźców.

* Warszawa – Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael”:

- przygotowanie i otwarcie na terenie Ośrodka „punktu przejściowego pobytu uchodźców” (nocleg, wyżywienie, wyposażenie na dalszą podróż), w ramach akcji organizowania schronienia dla osób z Ukrainy pt. „Udostępniam nocleg” zainicjowanej przez Grupę Zasoby Warszawa.

 

Z sercem przepełnionym wdzięcznością, Bracia Drodzy, staję przed każdym z Was i dziękuję za Wasze szlachetne, bezinteresowne, a niekiedy pełne osobistego poświęcenia inicjatywy na rzecz udręczonych wojną sióstr i braci Ukrainy.

Zachęcam Was do wytężonej modlitwy i podejmowania aktów pokutnych w intencji zakończenia działań wojennych na Ukrainie i o pokój w całym świecie.                                         

 

Z wdzięcznością za wszelkie dobro i braterskim pozdrowieniem –

 

Ks. Dariusz Wilk CSMA

Przełożony Generalny

 

Komunikat - do pobrania

Podobne artykuły