„Książę Niebieski” w Ludźmierzu

facebook twitter

08-11-2023

Monachium. Lotnisko. Listopad zeszłego roku. Niedziela. Trzech mężczyzn oczekuje dłuższy czas na samolot. Rozmawiają. Zdzisław i Józef opowiadają swemu towarzyszowi podróży, kapłanowi, piszącemu te słowa, o zamiarze dojrzewającym w ich sercach już od dłuższego czasu.

Pragną zbudować kaplicę ku czci Świętego Michała Archanioła na terenie ludźmierskiego sanktuarium. Myśl ta zrodziła się jako owoc peregrynacji figury Świętego Archanioła, którą kilka lat wcześniej przeprowadzili w Ludźmierzu Księża Michalici. Jej przeżycie odcisnęło głęboki ślad w duszach tych mężczyzn. Zbiegło się z przeżywaniem epizodów znaczących ich osobiste odrębne historie – od odkrywania dojrzałej wiary, przez intensywne doświadczenie działania Boga, po osobiste nawrócenia i dzielenie się świadectwem o nowo odkrytych wymiarach religijności, pomimo trudności i wewnętrznych zmagań towarzyszących wzrastaniu w rozumieniu wiary.

Rozpoznane w osobie Świętego Michała Archanioła – dobro, prawda, piękno, moc i potęga Bożego działania – poruszyły ich serca, które odtąd bardziej przylgnęły do osoby „Księcia Anielskich Zastępów”. Tak bardzo, że teraz opowiadają o tym swoim pomyśle emocjonalnie, z pasją i radością. Ich rozmówca stwierdza: „Dobrze, skoro tego pragniecie, to słowa trzeba wcielić w czyn. Świetnie się składa, że program naszej podróży po Italii, którą dziś rozpoczynamy, prowadzi nas też do najważniejszego na świecie Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo. Można zdobyć tam kamień z miejsca objawień Archanioła, który później będzie istotnym elementem kaplicy w Ludźmierzu, łączącym ją z najważniejszym miejscem kultu Archanioła.”. Wtedy jednogłośnie postanowiono pozyskać kamień z „Niebiańskiej Bazyliki” na górze Gargano.

Trafiliśmy tam dokładnie 16 listopada 2022 roku. W Grocie Gargano trwała właśnie Liturgia. Spontanicznie przedstawiliśmy prośbę i jej uzasadnienie pewnemu Michalicie, którego spotkaliśmy zaraz po wejściu do Sanktuarium. Bardzo życzliwie odniósł się do pomysłu i dyskretnie podążył wzdłuż ściany, za bramę z żelaznej kraty, do „kopalni” z której Archanioł kazał wydobywać skałę. Józef poszedł w ślad za Michalitą i to on wybrał odpowiedni okruch skalny większy niż pięść. Po chwili modlitwy i zawierzeniu całego przedsięwzięcia Świętemu Michałowi, uradowani, ruszyliśmy w dalszą drogę.

Prace nad Kaplicą nabrały tempa po naszym powrocie. Od początku koordynował całe przedsięwzięcie Zdzisław Stramka a pomagał mu w pierwszej kolejności Józef Kęsek – obaj są fundatorami Kaplicy. Po ustaleniach z poprzednim Kustoszem Sanktuarium w Ludźmierzu, Księdzem Jerzym Filkiem, wybrano miejsce gdzie ma stanąć Kaplica. Zdecydowano też, że projekt Kaplicy wykona Inż. Jerzy Głodkiewicz. Projekt gotowy był w maju.

Z projektem i wizualizacją Kaplicy postanowiliśmy pojechać 6 czerwca 2023 r. do Miejsca Piastowego, gdzie siedzibę ma Zgromadzenie Księży Michalitów, których chcieliśmy prosić o błogosławieństwo dla tego dzieła i zaprosić do współudziału w poświęceniu Kaplicy, planowanym na 29 września. Spotkaliśmy się z miłym przyjęciem i życzliwym nastawieniem. Sami Michalici wyszli z inicjatywą przeprowadzenia w bazylice w Ludźmierzu tzw. „Niedzieli Anielskiej” poprzedzającej wydarzenie poświęcenia Kaplicy. Postanowiono, że Kustosz ludźmierski będzie kontaktował się z Księżmi Michalitami aby ustalić szczegóły.

Nieoczekiwanie w Ludźmierzu nastąpiła „zmiana gazdy”. Nowym Kustoszem został Ksiądz Maciej Ścibor. Zaznajomiliśmy go więc z postępem prac i z planem poświęcenia Kaplicy – od razu mogliśmy liczyć na Jego otwartość i serdeczność. Cały czas duchowo towarzyszył nam i błogosławił przedsięwzięciu Czcigodny Ksiądz Prałat Władysław Zązel, Kapelan Związku Podhalan – Przyjaciel i Opiekun Duchowy Zdzisława i Józefa. Czyż zatem mogło coś iść nie tak?

A i owszem. W miarę posuwania się prac, rosły znienacka pojawiające się trudności (jakby ktoś nie chciał uczczenia Świętego Michała Archanioła). Trzeba było na gorąco szukać rozwiązań, które nie opóźniałyby za nadto realizacji. Nawet w ostatnim tygodniu zostało zmienione miejsce ekspozycji Kaplicy. Tylko dzięki szczerej, nieudawanej dobroci i sympatii dla wysiłków Zdzisława i Józefa, jaką świadczyli kolejno proszeni o pomoc fachowcy, można cieszyć się ukończonym na czas dziełem. Trzeba wymienić tutaj tych, którzy hojnie ofiarowali swą pracę bezinteresownie i bezpłatnie, jako wotum dla uczczenia Świętego Michała Archanioła i Matki Boskiej Ludźmierskiej. Są to:  Inżynier Jerzy Głodkiewicz, który wykonał projekt Kaplicy; Tadeusz Kwak, Dyrektor ZDZ Czarny Dunajec, który wykonał wszystkie prace metalowe związane z konstrukcją daszku i drzwiczek osłaniających Kamień z Gargano; a ponadto prywatnie udostępnił stolarnię, w której zostały wykonane prace w drewnie związane z daszkiem oraz malowanie poszczególnych elementów i doradzał merytorycznie w wielu sprawach dotyczących całości realizacji projektu; Adam Głodek wykonał prace ogrodnicze przy ozdobieniu otoczenia Kaplicy pięknymi nasadzeniami; Andrzej Króżel zrobił snycerskie zdobienia; Wacław Klimowski postarał się o krzyż wieńczący dach Kaplicy; zaś Czesław Czubernat wykonał pokrycie dachu Kaplicy. Tym zaangażowanym osobom składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.

Osobne podziękowania należą się Czcigodnym Kapłanom. Dziękujemy Kustoszom Ludźmierskim Księdzu Jerzemu Filkowi i Księdzu Maciejowi Ściborowi; Kapelanowi Związku Podhalan Księdzu Prałatowi Władysławowi Zązlowi; prowadzącemu „Niedzielę Anielską” – jako przygotowanie do poświęcenia Kaplicy – Księdzu Jackowi Księżopolskiemu CSMA i wszystkim Kapłanom, którzy życzliwie towarzyszyli  całemu przedsięwzięciu.

Zostało postanowione, że poświęcenie Kaplicy Świętego Michała Archanioła usytuowanej na terenie Maryjnego Ogrodu Różańcowego przy Sanktuarium w Ludźmierzu, odbędzie się w piątek, 29 września 2023 roku. Na to wydarzenie serdecznie zaproszono wszystkich wiernych w czasie „Niedzieli Anielskiej” oraz publikując zaproszenie z artykułem o wydarzeniu na portalu „Goral.info”, a także wręczając niektórym osobom zaproszenia pisemne.

Uroczystość rozpoczęła się w wyznaczonym dniu, o godzinie 12.00, gdy wierzący pobożnie odmawiają modlitwę „Anioł Pański”.  W Bazylice Ludźmierskiej została najpierw odprawiona uroczysta Msza Święta ku czci Świętych Archaniołów, których święto liturgiczne przypada w ten dzień. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił Przewielebny Ks. Tadeusz Musz CSMA – Przełożony Domu Zakonnego Michalitów w Miejscu Piastowym, Kustosz relikwii Bł. Ks. Bronisława Markiewicza i Moderator Czcicieli Św. Michała Archanioła. Mszę Świętą koncelebrowali także Czcigodni Kapłani: Ks. Maciej Ścibor – Proboszcz i Kustosz Ludźmierskiego Sanktuarium, Ks. Prałat Władysław Zązel – Kapelan Związku Podhalan, Ks. Krzysztof Kocot i Ks. Stanisław Króżel – obaj z Czarnego Dunajca, Ks. Stanisław Chlebek – z Kowańca, Ks. Władysław Zarębczan – z Gronkowa, O. Piotr Mróz OFM – z Zakliczyna n. Dunajcem i Ks. Maciej Knapik z diecezji tarnowskiej. Mimo dnia powszedniego i celebry w południe Bazylika zapełniła się znaczną ilością wiernych czcicieli Świętych Archaniołów i Gaździny Podhala.

Kaznodzieja, przybliżając zgromadzonym tajemnicę istnienia i funkcjonowania Aniołów oraz ich przeciwdziałania złym duchom, stwierdził: „Gdy uważnie obserwujemy życie, to daje się zauważyć, że obecnie szatan ostrze swoich pokus najczęściej kieruje przeciwko trzem szczególnie ważnym wartościom: przeciwko prawdzie, rodzinie i Kościołowi.”. Ks. Tadeusz, rozwijając tę myśl, tłumaczył, iż „szatan nienawidzi prawdy, bo dzięki niej człowiek może dokonywać właściwych ocen i wyborów”. Dlatego zły duch chce przekonać nas, „że Bóg jest przeszkodą utrudniającą człowiekowi osiągnięcie pełni szczęścia”. Pomaga mu w tym tysiące oddanych mu osób. Dalej, mówił, że szatan boi się każdej dobrej rodziny, bo w niej człowiek uczy się żyć prawdziwą miłością. „Kiedy ludzie zaczną cenić miłość, żyć według przykazania miłości, szatan zacznie przegrywać. (…) Szatan nienawidzi rodziny także dlatego, że jest kolebką życia.” Trzecią rzeczywistością znienawidzoną przez szatana jest Kościół, który „dysponuje skutecznymi środkami do walki z szatanem”. A w Kościele najbardziej znienawidzeni są przez szatana kapłani, gdyż są głosicielami Słowa Bożego i szafarzami sakramentów. „Aby zwyciężyć walkę z szatanem i złem które on rozsiewa musimy przede wszystkim liczyć ma pomoc Bożą.” – wskazywał Kaznodzieja. Dlatego wzywamy Archanioła jako obrońcy w przeciwnościach oraz jako pomocy przeciw zasadzkom szatana. „Św. Michał Archanioł broni przed szatanem każdej duszy ludzkiej, a szczególnie w chwili śmierci, kiedy ważą się jej losy na całą wieczność. (…) Na końcu czasów na rozkaz Boga będzie ważył ludzkie czyny.”. On „broni nas przed atakami złego, neutralizuje je, osłabia, a nawet uniemożliwia. (…) ujawnia podstęp i przebiegłość złego, demaskuje jego plany i działanie, a zarazem umacnia człowieka w godzinie walki, ponieważ wstawia się u Boga za tymi, którzy u niego szukają wsparcia i pomocy”. Ks. Tadeusz podsumowując, uświadamiał zebranym, że „Święty Michał Archanioł wzywa nas zatem do walki o wrażliwość sumienia, by nie zatarła się w naszych sercach granica między dobrem a złem. (…) Święty Michał Archanioł zauroczony wielkością, świętością i dobrocią Boga, całą swoją postawą ukazuje nam, gdzie powinniśmy szukać tego, za czym wszyscy tęsknimy i co najczęściej opisujemy słowem: «szczęście». Tyle w nas będzie szczęścia ile w naszym życiu miejsca dla Boga.” – skonkludował Kaznodzieja.

Po uroczystej Eucharystii, wszyscy uczestnicy Liturgii przeszli w procesji do Maryjnego Ogrodu Różańcowego. Tuż przy wejściu do niego, usytuowano Kaplicę Św, Michała Archanioła. Po przybyciu na miejsce, odczytano najpierw Akt Fundacyjny, który został wmurowany w cokół Kaplicy. Następnie Ksiądz Tadeusz Musz CSMA wraz z Fundatorami Zdzisławem Stramką i Józefem Kęskiem odsłonili Figurę Archanioła. Modlitwę, upraszającą Boże błogosławieństwo dla tego miejsca odmówił i Figurę pobłogosławił, używając wody święconej i kadzidła, przewodniczący uroczystości Ksiądz Tadeusz Musz CSMA i on także na zakończenie odczytał Akt Wielkiego Zawierzenia Świętemu Michałowi Archaniołowi. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni „Książę Niebieski”. Następnie każdy z uczestników mógł podejść na chwilę prywatnej modlitwy przy nowo poświęconej Kaplicy i – polecając swe modlitwy wstawiennictwu Archanioła – poruszyć skałą z Gargano! (to bodaj jedyne takie rozwiązanie, dotyczące ekspozycji skały z Niebiańskiej Bazyliki, zastosowane w podobnych miejscach kultu jak to, w Ludźmierzu).

Całe wydarzenie odbywało się przy niezwykłej, jak na koniec września, bardzo słonecznej (27ºC), pięknej, bezchmurnej aurze (jakby natura włączała się w to „otwarcie nieba”). Świętowanie przedłużyło się trochę w gronie osób zaproszonych przez Fundatorów na smacznym obiedzie, w czasie którego radośnie wymieniano wrażenia, spostrzeżenia  i świadectwa, przeżywane przez uczestników uroczystości. Potem już tylko zostało pokłonić się Michałowi Archaniołowi przy wyjściu. Ale dla wielu osób zaangażowanych w powstanie tego dzieła nie było to takie proste. Długie dziesiątki minut stali przed Kaplicą, wpatrując się w postać Archanioła, ciesząc się z realizacji zadania uwieńczonego aktem poświęcenia. Wykonawcy i ich najbliżsi zostawili tutaj przecież część serca i zapewne dlatego zwlekali z rozejściem się. Myślę, że wewnątrz byli przekonani, iż pozostawiają tutaj coś bardzo cennego i ważnego. Właściwie Kogoś – ukochanego, komu warto się zawierzyć.

Na zakończenie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej uroczystości poświęcenia, wszystkim, dla których Święty Michał Archanioł jest ważny i otaczają Go szczególną czcią, widząc w Jego orędownictwie mocną rękę Boga samego, który dla wierzących rozdziela hojnie łaski przygotowując niewidzialne dobra wiecznotrwałe.

Bo o wiarę tutaj chodzi. Z wiary też zrodziła się inicjatywa poświęcenia Michałowi Archaniołowi Kaplicy w Ludźmierzu – najstarszym podhalańskim sanktuarium maryjnym. Oczyma wiary Kościół każe nam widzieć Świętego Michała jako strażnika Boskiego tronu, wykonującego w świecie wolę Trójcy Świętej i Matki Bożej. Działanie Archanioła Michała to potęga samego Boga. To On wykonuje Boskie wyroki. To Archanioł Pokoju. Strzeże nas i walczy ze złem. W Nim i przez Niego objawia się prawdziwie miłość, męstwo, pokora. Ten Niebieski Książę jest Obrońcą Kościoła Powszechnego. Święty Michał Archanioł uczy nas jasnego rozeznawania i bezkompromisowego wypełniania woli Bożej, abyśmy wzrastali w dziecięcej ufności. Święty Michał pomaga także w ciemnościach wiary kroczyć drogą miłości ku niebieskim przeznaczeniom.

Niech Kaplica dedykowana Świętemu Michałowi Archaniołowi będzie dla wszystkich odwiedzających sanktuarium ludźmierskie duchowym „pomostem” do Niebiańskiej Bazyliki na Górze Gargano i niech utrwala nie tylko kult Świętego Michała ale skłania do zaprzyjaźnienia się z Archaniołem, abyśmy wsparci przez Niego, wciąż walczyli „o wrażliwość sumienia, by nie zatarła się w naszych sercach granica między dobrem a złem” – do czego zachęcał przewodniczący uroczystości Ks. Tadeusz Musz CSMA.

 

Ks. Maciej Knapik

 

za: Któż jak Bóg

Galeria zdjęć: Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu