List Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła na Patronalne Święto bł. ks. Bronisława Markiewicza

facebook twitter

30-01-2022

„Jedynie Bóg zasługuje, aby Go coraz lepiej poznawać, miłować i tylko Jemu służyć. Tylko Jemu powinniśmy ofiarować swoją bezgraniczną miłość” (bł. ks. Bronisław Markiewicz, Ćwiczenia Duchowne).

Drodzy Współbracia!

Czciciele Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza!

W dniu Patronalnego Święta Założyciela naszej rodziny zakonnej, pełni zachwytu, jak wiele może Bóg dokonać poprzez osoby zupełnie Mu oddane, odbywamy duchową wędrówkę śladami bł. ks. Bronisława Markiewicza. Śledząc poszczególne etapy drogi realizacji powołania do świętości naszego Zakonodawcy, odkrywamy najistotniejsze elementy jego osobistego „przepisu na zbawienie”. Podpowiada nam Ojciec Bronisław, że sensem naszego życia powinno być pragnienie poznania Stwórcy, autentyczne przekonanie, iż On stanowi dla nas najwyższą wartość, a w konsekwencji bezgraniczne poświęcenie samych siebie na służbę jedynie umiłowanemu Bogu.

Zachęca nas ks. Markiewicz podczas jednego z wieczornych słówek: „Jeżeli zbliżymy się do Boga, który jest doskonałością nieskończoną i niuegaszoną miłością, musimy stać się Mu podobnymi, rozgrzać się i udoskonalić się”. Nie sposób, przebywając w zażyłej relacji z Bogiem, doświadczając autentycznie Jego bliskości, mając świadomość, jak bardzo jesteśmy dla Niego ważni, wpatrując się w Zbawiciela w Eucharystii i przyjmując Go do swojego serca, nie pozwolić Mu na dokonanie w nas dogłębnej przemiany naszego umysłu i sumienia. Bóg żyjący w nas poszerza horyzonty naszego myślenia, otwiera nas na bliźnich i każdego dnia czyni zdolnymi do autentyzmu w ofiarnej miłości. Poucza nas bł. Bronisław: „Dwa są główne sposoby okazywania miłości ludziom. Pierwszy polega na tym, że staramy się bliźnim dobrze czynić. Drugi zaś wyższy i heroiczny przejawia się w tym, iż za osoby ukochane ponosimy rożnego rodzaju cierpienia. Bóg wybrał jedną i drugą drogę, aby nam okazać swoją nieskończoną miłość” (bł. ks. Bronisław Markiewicz, Ćwiczenia Duchowne).

Z doświadczenia wszechogarniającej miłości Boga i przekonania o osobistym zaproszeniu do wyjątkowej z Nim przyjaźni, jako jedyna możliwa odpowiedź, rodzi się w nas pragnienie naśladowania Go we wspaniałomyślnym zaofiarowaniu siebie.

W osobie ks. Markiewicza odkrywamy wzór człowieka w realizacji powołania do świętości. Od Ojca Założyciela czerpiemy ducha poświęcenia i zaangażowania w czynną miłość bliźniego. Za własne przyjmujemy słowa Jego pragnienia, które zapisał w Ćwiczeniach Duchownych: „Chciałbym całym sercem zatopić się w Tobie, Boże, abym Ciebie tylko miłował i Tobie bez przerwy składał dziękczynienie”.

Niech Dobry Bóg, za wstawiennictwem Błogosławionego Ojca Bronisława, rozpala nasze serca swoją miłością i budzi w nas pragnienie bezgranicznego oddania w odkrywaniu i pełnieniu Jego świętej woli. Niech czyni nas wrażliwymi na potrzeby braci. Niech uzdalnia nas do bycia entuzjastycznymi świadkami wiary w heroizmie codzienności.

Błogosławionego czasu świętowania –

 

Ks. Dariusz Wilk CSMA

Przełożony Generalny

 

Miejsce Piastowe, 30.01.2022 r.