Modlitwa dayenu

facebook twitter

04-04-2020

„Dayenu” jest hebrajską pieśnią tradycyjnie śpiewaną podczas Paschy. Samo słowo znaczy: „to by wystarczyło”. Pierwotna wersja pieśni wychwala Boga za jego dzieła, których dokonał dla Narodu Wybranego. Są wśród nich chociażby Tora czy Szabat. Pieśń składa się z 15 wezwań, które nawiązują do wyjścia Izraelitów z Egiptu. Zainspirowany tą niezwykłą modlitwą postanowiłem sam wychwalać Boga poprzez osobiste „Dayenu” i zachęcam wszystkich do własnego ułożenia takiej pieśni ku czci naszego Ojca w niebie.

„Moje Dayenu”

Gdybyś stworzył tylko ziemię,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty stworzyłeś także Niebo

Gdybyś uczynił tylko jeden dzień,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty dałeś siedem dni

Gdybyś uczynił mnie tylko człowiekiem,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty uczyniłeś mnie mężczyzną

Gdybyś dał mi tylko ojca,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty dałeś mi także matkę

Gdybyś dał mi tylko brata,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty dałeś mi braci i siostry

Gdybyś dał mi tylko wiarę,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty dałeś mi chrzest

Gdybyś dał mi tylko dziękować,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty dałeś mi Eucharystię

Gdybyś pozwolił mi być tylko chrześcijaninem,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty uczyniłeś mnie kapłanem

Gdybyś dał mi powołanie,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty dałeś mi także zakon

Gdybyś dał mi dach nad głową,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty dałeś mi świat za mieszkanie

Gdybyś dał mi tylko jedno słowo,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty dałeś mi Swojego Syna

Gdybyś udzielił mi tylko raz pomocy,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty dałeś mi Maryję

Gdybyś obronił mnie przed złem,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty posyłasz Michała

Gdybyś tylko chwilę przy mnie czuwał,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty wyznaczyłeś mi anioła

Gdybyś tylko dał mi sekundę życia,
To by mi wystarczyło,
Ale Ty dałeś mi życie wieczne

ks. Mateusz Szerszeń CSMA, 28.03.2020