Na drogach powołania życiowego

facebook twitter

13-01-2024

Rozważanie ks. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na 2. Niedzielę zwykłą [video]