Nowenna do Świętego Michała Archanioła

facebook twitter

19-09-2022

Tajemnicza choroba osłabienia woli

Inwokacja

 

Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas wszelkimi potrzebnymi łaskami.

 

Litania do świętego Michała Archanioła

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.

Święty Michale, Archaniele,

Święty Michale, Książę przesławny,

Święty Michale, dzielny w walce,

Święty Michale, pogromco szatana,

Święty Michale, postrachu złych duchów,

Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale, radości Aniołów,

Święty Michale, zaszczycie nieba,

Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale, posłanniku Boga,

Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale, warownio ludu Bożego,

Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale, chorąży zbawienia,

Święty Michale, aniele pokoju,

Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale, zwierzchniku w niebie,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

 

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Czytanie (1 J 4, 1-4)

 

Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.

 

Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)

 

Codzienne doświadczenie podpowiada, że istnieje zasadnicza różnica między porankiem a wieczorem. Chociaż na zdjęciu ciężko nieraz odróżnić zachód słońca od jego wschodu, to jednak w przeżyciu te dwie pory dnia nabierają różnego znaczenia.

Wieczór jest nierozerwalnie połączony z podsumowaniem dnia i rachunkiem sumienia. Jest dziękczynieniem za przeżyty czas i prośbą o spokojną noc. Przypomina koniec życia i w naturalny sposób skłania nas do modlitwy o dobry sen i dobrą śmierć.

Inaczej rzecz się ma z porankiem. Wschodzące słońce budzi nadzieję i stanowi okazję do wzbudzenia intencji. Polega ona na ofiarowaniu wszystkich prac, myśli i pragnień Jezusowi. Każdy taki dzień staje się łaską.

Praktyka nadawania intencji wymaga jednak pewnej stałości woli, dokonywania codziennych wyborów i wierności w podjętych postanowieniach. Konieczna wydaje się wtedy praktyka rozeznawania duchów, o której pisał św. Jan Apostoł, a którą rozwinął św. Ignacy z Loyoli.

Wszystkie te rzeczy napotkać mogą na pewną trudność, która we współczesnym świecie wydaje się powszechna. Mowa tu o pewnej chorobie woli, którą nazywamy „abulią”. Abulia objawia się przede wszystkim w ciągłym niezdecydowaniu i nieumiejętności brania odpowiedzialności za swoje czyny. Charakteryzuje się myśleniem w stylu: „Nie wiem, co robić” albo „nie wiem, czego chcę”. Choroba duszy ta popycha człowieka do podejmowania decyzji pod wpływem emocji i zaciemnia jasny ogląd sytuacji. Skłania do nierozważnych czynów lub porzucenia działania.

Ofiarowanie dnia przez wstawiennictwo świętego Michała Archanioła jest aktem zaufania. W gruncie rzeczy nie jest to tylko deklaracja, ale także zgoda na stratę – na wypuszczenie z rąk spraw i rzeczy, które jeszcze nie zostały oddane Bogu pod opiekę.

Wzbudzenie intencji na początku dnia poprzez modlitwę ofiarowania sprawia, że taki dzień nabiera nowego znaczenia. Zanurzając go w Bożej łasce czynimy go tym samym „dniem pierwszym”, czyli początkiem nowego stworzenia. Następnie staje się on „dniem trzecim”, czyli zmartwychwstaniem i nadzieją. Wreszcie staje się także „dniem ósmym”, to jest zapowiedzią przyszłości w niebie, gdzie wychodzimy poza czas, a wszystko okazuje się być nadmiarem.

Warto zatem odmawiać z wiarą modlitwę porannego ofiarowania dnia świętemu Michałowi Archaniołowi, aby uświęcić czas, który został nam dany i nieustannie odnawiać przyjaźń z Bogiem.

 

Modlitwa

 

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili oddawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: „Któż jak Bóg!”. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Pieśń Chorąży Boga

 

Prośby

 

Błagajmy Boga, abyśmy z radością przyjmowali Jego słowo na wzór aniołów, którzy pełnią Jego wolę. Wołajmy do niego:

Królu aniołów, zmiłuj się nad nami.

- Panie, przyjmij nasze prośby za pośrednictwem aniołów. Niech wzniosą się do Ciebie jak wonne kadzidło.

- Daj, abyśmy mogli razem z aniołami śpiewać Twoją chwałę na wysokości, a na ziemi zwiastować pokój ludziom.

- Spraw, aby przy końcu naszego życia aniołowie wprowadzili nas do raju, do radosnej społeczności świętych.

- Niech święty Michał Arrchanioł zaprowadzi dusze zmarłych wiernych do światłości wiekuistej.

 

Błogosławieństwo