Nowenna do Świętego Michała Archanioła

facebook twitter

20-09-2022

Pępek świata. Gdzie to jest?

Inwokacja

 

Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas wszelkimi potrzebnymi łaskami.

 

Litania do świętego Michała Archanioła

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.

Święty Michale, Archaniele,

Święty Michale, Książę przesławny,

Święty Michale, dzielny w walce,

Święty Michale, pogromco szatana,

Święty Michale, postrachu złych duchów,

Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale, radości Aniołów,

Święty Michale, zaszczycie nieba,

Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale, posłanniku Boga,

Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale, warownio ludu Bożego,

Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale, chorąży zbawienia,

Święty Michale, aniele pokoju,

Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale, zwierzchniku w niebie,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

 

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Czytanie (Rz 12, 9-16)

 

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności! Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych!

 

Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)

 

Święty Augustyn w swoim dziele „O Państwie Bożym” wskazał ma dwa rodzaje państw, które w symboliczny sposób przedstawiają dwa rodzaje ludzi. Pisał: „Dwie miłości powołały dwa państwa: miłość własna, posunięta aż do pogardy Boga, powołała państwo ziemskie; miłość Boga zaś, posunięta aż do pogardzania sobą, powołała państwo niebieskie. Pierwsze szuka chwały w sobie, drugie w Panu. Bo pierwsze pragnie ją zdobyć u ludzi, dla drugiego zaś najważniejszą chwałą jest świadek jego sumienia, Bóg. Tamto w chwale własnej podnosi głowę; to mówi do swojego Boga: «Ty jesteś moją chwałą»”.

Tak oto rysuje się przed nami obraz człowieka ziemskiego i duchowego. Postawę człowieka ziemskiego opisują takie pojęcia, jak: egoizm, egotyzm czy egocentryzm. Taki człowiek uważa siebie za pępek świata i nieskory jest do uznania, że są na tym świecie rzeczy ważniejsze niż on sam. Człowiek duchowy natomiast zwraca się ku Bogu, a tym samym swoje życie traktuje jako służbę względem innych. W takiej postawie rodzi się prawdziwe ojcostwo i macierzyństwo, czyli umiejętność życia dla innych kosztem własnych ambicji, zysków i egoizmu.

Obraz dwóch państw pokazuje, że człowiek może popaść w zachwyt nad sobą lub nad Bogiem. Zachwyt nad sobą niewiele ma wspólnego z pokorą. Pycha, mimo iż często wydaje się grzechem odległym i obcym, czai się w zakamarkach naszej duszy i daje o sobie znać przy najprostszych czynnościach. Nie ma nic bardziej zwodniczego nad pozory skromności. Często jest to tylko obojętność wobec opinii ludzkiej, a czasami ukryta pycha. Tołstoj słusznie gani pysznych w słowach: „Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: «jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę»”.

Pokora jest towarzyszką prawdy. Każdy powinien zdać sobie sprawę, że z jednej strony człowiek potrafi przekraczać samego siebie, dokonywać rzeczy wielkich i szlachetnych. Z drugiej strony nie ma ucieczki od naszej słabej i delikatnej kondycji. Życie ludzkie jest niezwykle kruche, a łaskę uświęcającą można bardzo łatwo utracić. Człowiek pokorny wie, że podobny jest do Boga, ale jednocześnie jest od niego całkowicie inny.

Warto zatem odmówić dziś z wiarą modlitwę o pokorę za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła, abyśmy nie sądzili o sobie wyżej niż jesteśmy w rzeczywistości.

 

Modlitwa

 

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: „Któż jak Bóg!”. Amen.

 

Pieśń O wodzu dusz potężnych

 

Prośby

 

Błogosławmy Pana, przed którym stoją zastępy aniołów i jednogłośnie cześć Mu oddają. Wołajmy z radością:

Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.

- Boże, Ty rozkazałeś swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. Prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami.

- Ojcze, nasi aniołowie wpatrują się zawsze w Twoje oblicze. Spraw, abyśmy Cię nieustannie szukali.

- Boże, Twoi wierni będą po zmartwychwstaniu jak aniołowie w niebie. Daj, abyśmy zachowali czystość w myślach i postępowaniu.

- Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała. Niechaj nas broni w walce ze złymi duchami.

 

Błogosławieństwo