Nowenna przed świętem bł. ks. Bronisława Markiewicza - dzień 9

facebook twitter

28-01-2022

W roku 2022 Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła będzie obchodzić trzy ważne rocznice związane z osobą Ojca Założyciela, bł. ks. Bronisława Markiewicza: 180. rocznicę urodzin (13 lipca 1842 r.), 130. rocznicę przyjazdu z Włoch do Polski i rozpoczęcia dzieła wychowania na Podkarpaciu (28 marca 1892 r.) oraz 110. rocznicę śmierci (29 stycznia 1912 r.). Do tych wydarzeń pragniemy się przygotować m.in. poprzez uczestnictwo w Nowennie przed świętem bł. ks. Bronisława Markiewicza. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Przyjaciół i czcicieli św. Michała Archanioła oraz bł. Bronisława do udziału w tej modlitwie.

Plan Nowenny:

1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu O zbawcza Hostio

2. Modlitwa wstępna

Panie Jezu Chryste, wyznajemy wiarę w Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie. Gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, Twój Duch wstawia się za nami. Wierzymy, że w tej chwili wstawiają się za nami także aniołowie, święci i błogosławieni, którzy oglądają Cię już w niebie twarzą w twarz. Pragniemy duchowo złączyć się z bł. Ojcem

Bronisławem i jego słowami prosić Cię o dar miłości: „O Jezu, Zbawicielu mój, chciałbym otrzymać dziś wielką łaskę, a jest nią dar miłowania Ciebie. Przychodzę więc do stóp Twoich i błagam Cię, abyś raczył rozpalić mnie tą miłością i połączył ze sobą. Ja Cię kocham, Panie, ale mało – chcę przeto miłować Cię bardziej. Spraw więc, abym to wykonał. Przynoszę Ci zatem serce moje w darze. Niech ono pozostanie na zawsze w mocy Twojej”.

3. Pieśń (Ojcze Bronisławie, Gwiazda Przewodnia lub inne)

4. Prośby wiernych

Wysłuchaj, Panie, próśb Twoich wiernych, jakie zanoszą  do Ciebie za wstawiennictwem bł. Bronisława. Niech we wszystkim wypełni się Twoja wola (Odczytanie próśb).

5. Litania do bł. Bronisława Markiewicza

Kyrie, elejson, 
Chryste, elejson,
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Św. Michale Archaniele, módl się za nami.
Aniele Stróżu Polski, módl się za nami.
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, módl się za nami.
Założycielu Zgromadzeń michalickich, módl się za nami.
Ufny Czcicielu aniołów i świętych, módl się za nami.
Wzorze gorliwości kapłańskiej, módl się za nami.
Perło pokory, módl się za nami.
Miłośniku modlitwy, módl się za nami.
Czcicielu Eucharystii, módl się za nami.
Oddany Niepokalanej Matce, módl się za nami.
Apostole dobroci, módl się za nami.
Krzewicielu miłosierdzia, módl się za nami.
Przykładzie powściągliwości i pracy, módl się za nami.
Wzorze cierpliwości, módl się za nami.
Wychowawco dzieci i młodzieży, módl się za nami.
Pocieszycielu odrzuconych, módl się za nami.
Wzorze wychowawców, módl się za nami.
Duszpasterzu opuszczonych, módl się za nami.
Przykładzie posłuszeństwa, módl się za nami.
Zatroskany o ojczyznę, módl się za nami.
Abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości, módl się za nami.
Abyśmy na bezkrwawym boju walczyli o zbawienie dusz, módl się za nami.
Abyśmy umieli składać siebie w ofierze, módl się za nami.
Abyśmy zwalczali wady i nałogi osobiste, narodowe i społeczne, módl się za nami.
Abyśmy realizowali zasady powściągliwości i pracy, módl się za nami.
Abyśmy doskonalili się w cnocie pokory i posłuszeństwa, módl się za nami.
Abyśmy odznaczali się wrażliwością serca, módl się za nami.
Abyśmy bronili tożsamości narodu naszego, módl się za nami.
Abyśmy byli wierni Bogu i Kościołowi, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K.: Bł. Bronisław całe życie poświęcił służbie dzieciom.
W.: Zasłużył na wieniec chwały i wyżyny nieba.

K.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który pozwalasz ludziom być narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci, spraw abyśmy na wzór błogosławionego Bronisława wiernie Tobie służyli i całym sercem byli oddani sprawie zbawienia dusz. Przez Chrystusa Pana naszego. W.: Amen.

6. Uwielbienie Boga wraz z Błogosławionym

Chryste, Kapłanie Nowego i Wiecznego Przymierza, Ty na ołtarzu krzyża złożyłeś Ojcu doskonałą ofiarę, wraz z bł. Bronisławem, kapłanem, uwielbiamy Cię na wszystkich ołtarzach świata. Daj  łaskę świętości Pasterzom Twego Kościoła.

Kanon: Jezu w Najświętszym Sakramencie… Przybytku mój i skarbie jedyny – z Tobą wiecznie być pragnę!

Jezu, Ty jesteś ten sam, wczoraj, dziś i na wieki, uwielbiamy Cię w historii naszej ojczyzny, która narodziła się w wodach chrztu świętego. Błogosławimy Cię w świętych i błogosławionych naszego narodu. Niech przez ich wstawiennictwo „zstąpi Twój Duch i odnawia oblicze naszej ziemi”.

Kanon: Jezu w Najświętszym Sakramencie…

Jezu, Ty jesteś Słowem Prawdy, Odblaskiem i Chwałą Ojca. Uwielbiamy Cię „Prawdo Nieomylna”, odnaleziona w młodym życiu przez bł. Bronisława i powierzamy Ci ludzi młodych oraz wszystkich poszukujących sensu życia.

Kanon: Jezu w Najświętszym Sakramencie…

Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby ubogim nieść Dobrą Nowinę, uwielbiamy Cię w sercach tych, których obdarzyłeś charyzmatem miłosierdzia. Błogosławimy Cię w trosce Ojca Bronisława o ubogie dzieci i młodzież. Daj nam wszystkim łaskę „wyobraźni miłosierdzia” wobec wszystkich potrzebujących naszej pomocy.

Kanon: Jezu w Najświętszym Sakramencie…

Chryste, Manno zesłana z nieba, Ty  żywisz Twój Kościół Ciałem i Krwią swoją, uwielbiamy Cię, błogosławimy Cię, dzięki Ci składamy wraz z bł. Bronisławem , który dziś wraz z nami modli się do Ciebie: „O Słowo Wcielone, Odwieczny Ogniu, który zawsze gorejesz, oświeć mnie i wypal! Tyś początkiem i ostatecznym celem moim. Moim ojcem, a ja twoim dzieckiem”.

Kanon: Jezu w Najświętszym Sakramencie…

7. Modlitwa o kanonizację i cud uzdrowienia przez przyczynę bł. Bronisława Markiewicza

Wszechmogący wieczny Boże, który czynisz ludzi narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci, pokornie Cię prosimy o kanonizację Twojego sługi, bł. Bronisława, kapłana, za jego troskę o zbawienie bliźnich, a zwłaszcza dzieci opuszczonych. Udziel nam za jego wstawiennictwem łaski (...), o którą niegodni Cię prosimy. Amen.

(Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...)

8. Modlitwa o nowe powołania za przyczyną bł. Bronisława

Panie Jezu Chryste, jak niegdyś powołałeś w Kościele Rodzinę Św. Michała Archanioła dla wychowywania ubogich dzieci i młodzieży, prosimy za przyczyną bł. Bronisława, poślij i dzisiaj robotników na swoje żniwo. Udziel im mądrości, stawiania Boga na pierwszym miejscu miłości wychowawczej, aby ochoczo pozwalali dzieciom przychodzić do Ciebie i by godnie świadczyli o Twojej śmierci i Zmartwychwstaniu, oczekując na Twoje przyjście w chwale. Amen.

9. Pieśń Przed tak wielkim Sakramentem i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Jeśli warunki za tym przemawiają, na koniec może się odbyć ucałowanie relikwii Błogosławionego przez wiernych zgromadzonych na nabożeństwie.

Podobne artykuły