Nowenna z egzorcyzmem do św. Michała Archanioła - Dzień 9 - 28 września

facebook twitter

28-09-2020

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. (Mt 16,27)

Powtórne przyjście Chrystusa dokona ostatecznego podziału. Wypełnią się słowa z Ewangelii o tym, że każdy otrzyma według swojego postepowania. A zatem dla jednych będzie to powód do radości, a dla drugich powód do trwogi i niepokoju. Co zasiałeś, to zbierzesz. Nie bez powodu Jezus porównywał przyjście Królestwa do żniwa. To właśnie wtedy jawnym okaże się to, co ludzie starali się ukryć.

Wizja Chrystusa przychodzącego z aniołami wzmacnia jeszcze ten przekaz. W innym miejscu widnieje przecież zapowiedź, że to właśnie aniołowie dokonają żniwa końca czasów. Staną się naszymi sędziami i wykonawcami Bożego zamysłu.

Kto poznał anielski świat wie, że od aniołów bije dobroć i miłosierdzie. Jednocześnie odważnie i stanowczo stają w obronie majestatu Boga. W przeciwieństwie do ludzi oni nie potrafią zła nazywać dobrem. Wykonają swoje zadanie solidnie, bo tego oczekuje od nich Bóg – Pan Zastępów.